130. Kāds nav un nevar būt bauslības mērķis?


Grūti saprotamā mācība par Dieva iepriekš izredzēšanu

Mūsu izredzētība ir izredzētība Kristū. Dievs nav noteiktus cilvēkus nolēmis pazušanai. Viņa – žēlastības prāts attiecas uz visiem (1.Tim.2:4). Un žēlastības ceļš ir Jēzus Kristus.

Grūti saprotamā mācība par Dieva iepriekš izredzēšanu

Mēs, kas ticam Kristum, zinām, ka tas, kāpēc Viņš ir izredzējis mūs, nav meklējams mūsos pašos. Nav pareizi uzskatīt, ka Dievs ir atradis kādu, kas būtu pietiekami spēcīgs un izturīgs, dievbijīgs un ticīgs, lai taptu glābts. Ja tas būtu tā, tad es nekad netiktu pestīts.

Taču Viņš izvēlējās Jēzu Kristu kā ceļu uz pestīšanu. Nu es varu justies pilnīgi drošs, domājot par Dieva žēlastības izredzētību. Dievs pazina mani, kad Viņš mani aicināja. Viņš zināja, cik es esmu vājš, cik grēcīgas ir manas domas, cik savtīgs un egoistisks es esmu. Viņš visu to zināja. Un tomēr Viņš mani izredzēja. Tas ir neaptverami, bet Dieva vārds man to saka, un es varu būt drošs. “Jo Viņš zina, kādi radījumi mēs esam, Viņš piemin to, ka mēs esam pīšļi,” saka Dāvids (Ps.103:14).

Vai jums liekas, ka tas ir grūti saprotams? Ja tā, tad vismaz zināt, ka mēs esam domubiedri. Paši mācītākie un dievbijīgākie kristieši ir atzinuši, ka to neizprot pilnībā. Mēs, mazie cilvēki, nesatveram Dieva domu dziļumu. Mums ir jāturas vienīgi pie Dieva vārda.

Mārtiņš Luters saka:

“Lasiet un izprotiet Vēstuli romiešiem pareizā secībā. Vispirms domājiet par Kristu un Viņa Evaņģēliju, tā, lai jūs atzītu savu grēku un Viņa žēlastību, un tad cīnītos ar grēku, kā Pāvils māca 1. – 8. nodaļā. Pēc tam. kad 8. nodaļā tu nonāc pie pārbaudījumiem zem krusta, ciešanām, tad 9., 10. un 11. nodaļā šī vēstule tev mācīs, cik mierinoša ir mācība par Dieva iepriekš izredzēšanu.”

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.