95. Vai var gūt piedošanu par sestā baušļa pārkāpšanu?Tu redzi sadaļas e-mācība arhīvu

Piedot savam tuvākajam

Kāpēc Tēvreizes piektajā lūgšanā ir pievienota piebilde: “..kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem”?

Piedot savam tuvākajam

Lasīt tālāk »Lūgt par mūsu grēku piedošanu

Kad ir nepieciešams lūgt par mūsu grēku piedošanu?

Lūgt par mūsu grēku piedošanu

Lasīt tālāk »


Rīcība saskaņā ar Tēvreizes piekto lūgšanu

Kāda ir sagaidāmā rīcība saskaņā ar lūgšanu: “un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.”?

Rīcība saskaņā ar Tēvreizes piekto lūgšanu

Lasīt tālāk »


Mūsu nevis mani parādi

Kāpēc Tēvreizes piektajā lūgšana tiek lūgts “piedod mums mūsu parādus” un nevis “piedod man manus parādus”?

Mūsu nevis mani parādi

Lasīt tālāk »


Parādi

Kā mums ir jāsaprot Tēvreizes piektās lūgšanas tekstā lietotais vārds “parādi”?

Parādi

Lasīt tālāk »