40. Kura nedēļas diena bija atpūtas diena Vecajā Derībā?Tu redzi sadaļas e-mācība arhīvu

Dieva piedošanas īstenais cēlonis

Vai tad mūsu piedošana ir cēlonis Dieva piedošanai?

Dieva piedošanas īstenais cēlonis

Lasīt tālāk »Piedot savam tuvākajam

Kāpēc Tēvreizes piektajā lūgšanā ir pievienota piebilde: “..kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem”?

Piedot savam tuvākajam

Lasīt tālāk »


Lūgt par mūsu grēku piedošanu

Kad ir nepieciešams lūgt par mūsu grēku piedošanu?

Lūgt par mūsu grēku piedošanu

Lasīt tālāk »


Rīcība saskaņā ar Tēvreizes piekto lūgšanu

Kāda ir sagaidāmā rīcība saskaņā ar lūgšanu: “un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.”?

Rīcība saskaņā ar Tēvreizes piekto lūgšanu

Lasīt tālāk »


Mūsu nevis mani parādi

Kāpēc Tēvreizes piektajā lūgšana tiek lūgts “piedod mums mūsu parādus” un nevis “piedod man manus parādus”?

Mūsu nevis mani parādi

Lasīt tālāk »