61. Kādā gadījumā mēs nicinām un apvainojam savus vecākus un priekšniecību?Tu redzi arhīvu par Svēto Rakstu apceres katrai dienai

Visi cilvēki ir grēcīgi

Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. [Mt.3:2]

Visi cilvēki ir grēcīgi

Lasīt tālāk »Vasarsvētki arī mums

Un piepeši no debesīm nāca rūkoņa.. Un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt. [Ap.d.2:2, 4]

vasarasvētki runāšana mēlēs

Lasīt tālāk »


Kristus ir augšāmcēlies no mirušiem

Es dzīvoju, un jums būs dzīvot. [Jņ.14:19]

Kristus ir augšāmcēlies no mirušiem

Lasīt tālāk »


Sludināt grēknožēlu

“Tā stāv rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšāmcelties no mirušiem trešā dienā un ka Viņa vārdā būs sludināt grēku piedošanu visām tautām, iesākot no Jeruzālemes.” [Lk.24:46-47]

sludināt grēknožēlu

Lasīt tālāk »


Dievs trijās atšķirīgās Personās

Es darīšu zināmu Dieva spriedumu. Viņš uz mani sacīja: “Mans Dēls Tu esi, Es šodien Tevi esmu dzemdinājis.” [Ps.2:7]

Dievs trijās atšķirīgās Personās

Lasīt tālāk »