160. Kas ir augstākā no Dieva radītajām redzamajām būtnēm?


Vasarsvētki arī mums

Un piepeši no debesīm nāca rūkoņa.. Un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt. [Ap.d.2:2, 4]

vasarasvētki runāšana mēlēs


Šajā svētajā un priecīgajā svētku dienā mēs pateicamies mūsu mīļajam Kungam Dievam par Viņa lielo, bezgalīgo žēlastības darbu, ko Viņš mums šeit, uz zemes, ir darījis, lai mums, nabaga cilvēkiem, no Debesīm tiktu sludināts Viņa svētais, mīļais Vārds.

Jo šajā dienā Kristus Valstība ir sākusi pastāvēt mūsu vidū. Pašam Kristum gan šī Valstība ir piederējusi jau no mūžības; bet šodien, Vasarsvētku dienā, Svētais Gars to ar apustuļu starpniecību ir pasludinājis visai pasaulei. Un šī Gara atklāšanās ir devusi lielu drosmi, prieku un lepnumu necilajiem zvejniekiem, Kristus apustuļiem, kuri, baiļu uzveikti, jau bija aizlieguši un atstājuši savu Kungu.

Šodien, kad Svētais Gars nāk ar savu šalkšanu un vējam līdzīgām brāzmām, Tas dara viņu mēles tik drosmīgas un svētas, ka ikviens no tiem sāk atklāti sludināt. Tā kristietība ir sākusi pastāvēt ar nabadzīgo zvejnieku sludināto Vārdu par ļaužu noniecināto Dieva darbu – krustā sisto nācarieti Jēzu.

Šo Vasarsvētku sprediķi mēs nedrīkstam aizmirst – mums par to vienmēr jāpateicas Dievam, ka Viņš ļāvis, lai tas ar apustuļu un Svētā Gara starpniecību nāktu pie mums un ar Svētā Gara spēku arī paliktu pasaulē līdz pat tās galam.

Jo, ja Svētais Gars līdz šim nebūtu uzturējis un turpinājis sludināt šo pasludinājumu, tad mēs nekā no tā nezinātu un velns jau sen būtu mums nolaupījis un iznīcinājis šo dārgo Dieva dāvanu. Bet nu Svētais Gars to arvien uztur spēkā, tā ka Vasarsvētki un mierinājuma un prieka pilnais Vasarsvētku sprediķis ir palicis kristiešu vidū un nonācis arī pie mums.

Lai gan daudzas sektas un dažādi novirzieni ir stājušies tam pretī, mēģinādami to apspiest un iznīcināt, tomēr tie nav spējuši šo pasludinājumu nedz apslāpēt, nedz iznīcināt. Kur tad meklējams šā sprediķa spēks un vara? Nekur citur, kā Vārdā un Garā. Redzi, kāda vara ir Pēterim! Un ne vien viņam, bet arī visiem pārējiem.

Lai mūsu mīļais Dievs un Tēvs sargā un uztur mūs pie šā Vasarsvētku pasludinājuma un dod mums pateicīgas sirdis, ka spējam palikt pie tā – mūsu Kunga Jēzus Kristus dēļ, Āmen.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.