137. Kas ir grēka darbi?


Pirmie Vasarsvētki

Un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt. (Ap.d.2:4)

pirmie vasarasvētki


Pirmo Vasarsvētku notikumā Jēzus turēja solījumu, ko Viņš bija devis mācekļiem pirms debesbraukšanas. Svētais Gars tika izliets visiem redzamā veidā, vienlaikus parādoties divām skaidrām zīmēm. Viena zīme bija uguns mēles, otra – apustuļu runāšana svešās valodās. Uguns zīme tika dota, lai parādītu, ka mācekļi nesīs Tā Kunga uguni visa pasaulē. Runāšanai svešajās valodās bija jāparāda, kā apustuļi, evaņģēlisti un citi Tā Kunga vēstneši nākotnē liecinās par Viņu dažādās pasaules valodās. Valodas, kas šeit minētas, ir parastas, reālas valodas, jo klātesošie cilvēki no dažādām zemēm varēja pazīt vārdus un saprast vēsti bez jebkāda tulkojuma. Šīs valodas nevajag jaukt ar “runāšanu mēlēs” , kam vajadzīga izskaidrošana, jo tā nav parasta valoda. (1.Kor.14:26-33)

Pirmo Vasarsvētku brīnums ir zīme tam, kas mums pieder svētajā kristīgajā baznīcā. Kristus Gars vienmēr ir mūsu vidū, darīdams Dieva darbu Viņa vārdā un sakramentos, lai radītu mūsos dzīvu ticību Kristum un palīdzētu mums dzīvot kā Kristus lieciniekiem, lai kur mēs atrastos.

Svētais Gars, Tēva un Dēla Gars, Gaismas, Dzīvības un Uguns Gars! Mēs Tevi lūdzam: radi mūsos dzīvu ticību uz Jēzu Kristu. Palīdzi mums arī kļūt par Viņa patiesiem lieciniekiem vārdos un darbos. Āmen.

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.