118. Ko Dievs piekodina mums ar vārdiem: "Es esmu taisnīgs Dievs"?


Nepagurt darīt labu

Tad nu nepiekusīsim, labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Tad nu, kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, bet sevišķi ticības biedriem. [Gal.6:9-10]

nepagurt darīt labu


Apustulis pāriet no konkrētām lietām pie vispārīgām un gluži vispārīgā veidā mudina uz labiem darbiem, itin kā gribētu sacīt: esiet labvēlīgi un dāsni ne tikai pret Vārda kalpiem, bet pret visiem cilvēkiem un nepagurstiet, labu darīdami.

Ir viegli paveikt ko labu vienu vai divas reizes, bet pastāvīgi turpināt darīt labus darbus, nepieļaujot, lai mūs atturētu to cilvēku nepateicība un ļaunums, kuriem esam darījuši labu tas prasa pūles, taču ir nepieciešams.

Tādēļ Pāvils mūs mudina ne tikai darīt labu, bet arī nepagurt šajā darbā. Lai mūs labāk pārliecinātu, viņš piebilst: gaidiet nepagurdami pļaujas laiku, kas nāks, tad ļaužu ļaunums un nepateicība neatturēs jūs no labiem darbiem, jo pļaujas laikā saņemsiet bagātīgu ražu no tā, ko esat sējuši. Tā Pāvils ar laipniem vārdiem mudina ticīgos, lai tie nepagurdami darītu labu.

Šis ir pamācības kopsavilkums, proti, ka ir nepieciešams bagātīgi sniegt iztiku baznīcas kalpiem un dot žēlastības dāvanas tiem, kuri cieš trūkumu. Tas ir. kā apustulis sacītu: dariet labu, kamēr ir diena, jo tad, kad nāks nakts, mēs vairs nevarēsim strādāt [Jņ.9:4]. Kad patiesības gaisma ir projām, ļaudis gan mēģina darīt daudzas lietas, taču veltīgi, jo tie staigā tumsībā un nezina, kurp dodas; tādēļ visa viņu dzīve, darbi, ciešanas un nāve ir veltīga.

Apslēptā veidā Pāvils šeit norāda tieši uz galatiešiem, itin kā gribēdams sacīt: ja jūs nepaliekat svētīgajā mācībā, kuru esat saņēmuši no manis, tad jūsu labie darbi un ciešanas jums neko nepalīdz.

“Ticības biedri” ir jauns izteiksmes veids, norādot uz tiem, kuri ir ticības kopībā ar mums – pirmkārt Vārda kalpi, tad arī visi pārējie ticīgie.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.