217. Kā tu pastāvēsi ticībā?


Sapņu sludinātāji

Tie, kuri lielās ar garu, meklē īpašas atklāsmes un sapņus, ir neticīgi Dieva nicinātāji. Viņiem nepietiek ar Dieva vārdu, viņi nav ar to mierā.

sapņu sludinātāji


Garīgās lietās es netiecos ne pēc kādām atklāsmēm, nedz sapņiem. Man ir skaidrs Dieva vārds, un pie tā es palieku.

Arī Sv. Pāvils mudina un māca, lai turamies pie Dieva vārda, kaut arī kāds eņģelis no debesīm mācītu ko citu.

Laicīgās, ārējās lietās varu uzklausīt praviešus, kuri pravieto un runā par nākotni, par to, kas mums sagaidāms, par Dieva dusmību; bet garīgās lietās, kuras saistītas ar mūžīgo dzīvošanu, es palieku pie silītes, ticēdams Jēzum Kristum, kas piedzimis no jaunavas, cietis, krustā sists un nomiris manā labā. No tā es neļaušu sevi aizvest projām.

Ja stingri un nešaubīgi paliksim pie šīs mācības, mēs spēsim padzīt visus garus un ar Dieva svētību varēsim drosmīgi un sekmīgi diskutēt arī par citiem mācības artikuliem.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.