318. Kas ir atslēgu vara?Tu redzi arhīvu par Kristīgās ētikas un morāles rokasgrāmata

Slava vienīgajam Dievam

Dzīvojot šajā pasaulē, kristietim divas lietas ir svarīgākas par visu. Pirmkārt, turēties pie Kristus, lai visā Viņu pagodinātu, “ar dzīvību vai ar nāvi” (Fil.1:20). To pilnīgāk var paskaidrot šādi: “.. lai Kristu iegūtu un atrastos Viņā; negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības pamata” (Fil.3:8-9). Otrkārt, dzīvot “tā, kā tas ir Kristus Evaņģēlija cienīgi” (Fil.1:27). Tā būs liecība arī tiem, kas netic.

slava vienīgajam Dievam

Lasīt tālāk »Kristīgās ētikas kopsavilkums

Mēs vēlreiz konstatējam, cik liela ir atšķirība starp pilnīgi pasaulīgu ētikas sistēmu un biblisku, kristīgu ētiku. Pēdējo pamatā un no paša sākuma veido ticība Jēzum Kristum kā mūsu Pestītājam un Kungam, mirušo augšāmcelšanās, gaidāmā tiesa un mūžīgā dzīve.

kristīgās ētikas kopsavilkums

Lasīt tālāk »


Nākamā pasaule

Kristus un mirušo augšāmcelšanās, sagaidāmā lielā tiesa noteikti ir atstājusi tālejošas sekas uz visu cilvēku dzīvi: “Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana” (Ap.d.4:12).

nākamā pasaule

Lasīt tālāk »


Pasaulē, tomēr ne no pasaules

Lai gan kristīgajai ticībai ir mūžīgs mērķis un “mūsu piederība ir debesīs” (Fil.3:20), mūsu ticība praktiski jāizmanto šajā pasaulē, kalpojot apkārtējiem cilvēkiem, mūsu “tuvākajiem”. Būt pasaulē un tomēr ne no pasaules ir gan uzdevums, gan problēma. Tādēļ tas daudziem ir klupšanas akmens. Tieši šeit arī daudzi, kas uzsākuši gaitu labi, atstāj labo ceļu.

pasaulē, tomēr ne no pasaules

Lasīt tālāk »


Zaudēt savu dvēseli

Svētie Raksti stāsta par to, kas notiek ar daudziem, kuri kļūst populāri un gūst panākumus, bagātību utt. šajā pasaulē. Psalmos par to runāts daiļrunīgi, bet tajā pašā laikā nopietni. Viens no tiem ir 73.psalms, kurā izvērsti raksturota bezdievju muļķība.

zaudēt savu dvēseli

Lasīt tālāk »