17. Ko Dievs mums aizliedz ar pirmo bausli?Tu redzi arhīvu par Kristīgās ētikas un morāles rokasgrāmata

Visbiežāk sastopamās nomaldīšanās no ceļa

Dievs ir visu cilvēku Tēvs un Palīgs, un Viņa debesu mājoklis ir cilvēku mērķis (Ebr.13:14; Jņ.14:2). Šīm domām jāpalīdz un jāsniedz mierinājums visās ceļā sastaptajās grūtībās un piemeklējumos saskaņā ar kādu mūžsenu solījumu: “Mūžīgais Dievs ir patvērums, un pāri ir mūžīgas rokas” (5.Moz.33:27).

Visbiežāk sastopamās nomaldīšanās no ceļa

Lasīt tālāk »Uz mūžīgo mērķi

Katram uzdevumam, ko plānojam un veicam, ir savs mērķis, sākums un beigas. Cilvēka dzīve kopumā ne ar ko neatšķiras no parasta ikdienas uzdevuma. Arī dzīvei ir mērķis, sākums un gals. Gals nenozīmē to, ka dzīve ir pabeigta, bet gan to, ka, ja tā ir bijusi īsta dzīve, tad tās mērķis ir sasniegts.

uz mūžīgo mērķi

Lasīt tālāk »


Mūsu pēdējās dienas un stundas

Cilvēki bieži stāsta par to, kādas viņi vēlētos savas pēdējās dienas un stundas. Daži vēlas mirt pēkšņi vai pēc īsas slimības. Citi vēlas iesnausties un nāves brīdī būt bezsamaņā, bet vēl citi šajā brīdī gribētu būt pie pilnas samaņas un saprāta.

Mūsu pēdējās dienas un stundas

Lasīt tālāk »


Māksla mirt

Senie romieši runāja ne tikai par mākslu dzīvot, bet arī par mākslu mirt. Viņiem pieder arī teiciens: “Piemini to, ka mirsi”. Citas tautas apbrīnoja drosmīgos vīrus, kas bez bailēm spēja stāties pretī nāvei un mirt ar cieņu.

māksla mirt

Lasīt tālāk »


Neatlaidība un pateicība

Dzīves laikā mums gadās piedzīvot daudz grūtību – nemieru, cīņas, slimības, nelaimes gadījumus, katastrofas utt. – un beigu beigās – nāvi. Nav brīnums, ka apustulis secina: “Jums vajaga pacietības, lai, Dieva prātu darījuši, iemantotu apsolījumu” (Ebr. 10:36).

neatlaidība un pateicība

Lasīt tālāk »