300. Kurus tad īsti ir jākrista?Tu redzi arhīvu par Kristīgās ētikas un morāles rokasgrāmata

Pasaulīga aicinājuma krustcelēs

Dažas dzīves krustceles raksturo bailes un nemiers: ko mēs ēdīsim? Ko dzersim? Ko vilksim mugurā?” (Mt.6:31). Neviens nav mūs mācījis labāk par Pestītāju, ka mēs varam nolikt šīs nastas, jo mūsu debesu Tēvs zina, ka mums šīs lietas ir vajadzīgas (Mt.6:32). Tomēr mēs visi varam nonākt tādās dzīves krustcelēs, kur mūsu pārliecība sašķobās. Vienīgā izeja no šīm krustcelēm ir – “Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums” (1.Pēt.5:7).

pasaulīga aicinājuma krustcelēs

Lasīt tālāk »Grēka krustcelēs

Nevienas krustceles nelīdzinās grēka krustcelēm, jo tajās var nogriezties uz “tumsas tekām”, “galīgi neceļā” utt. (Sal.pam.2:13-15). Šī ļaunuma draudi izpaužas jau sākumā, kad tas šķiet nevainīgi vai tīrais sīkums. Kad atklājas ļaunuma daba, kļūst skaidrs, ka tā upuri jau atrodas uz ļauna ceļa.

grēka krustcelēs

Lasīt tālāk »


Izvēle starp patiesību un meliem

Izvēle starp patiesību un meliem gadās bieži. Ja, piemēram, mēs kļūstam par aculieciniekiem negadījumam, ja apciemojam slimnieku vai mūs izjautā okupācijas vai ienaidnieka spēki, kā mums jārīkojas vai ko darīt saskaņā ar kristīgajiem principiem? Cik daudz mēs katrā gadījumā drīkstam atklāt un kam? Ja runājam, tad kā izteikties saskaņā ar patiesību?

Izvēle starp patiesību un meliem

Lasīt tālāk »


Kur ir krustceles?

Tās nav iespējams iepriekš paredzēt vai izvēlēties. Mēs nonākam krustcelēs tad, kad mēs to vismazāk gaidām, un tad mūsu priekšā ir divi vai vairāk ceļi. Dažkārt iespējams izvēlēties nepareizi un tikai tad saprast, ka tā bija kļūda, un, nonākot citās, līdzīgās krustcelēs, izvēlēties kaut ko labāku.

Kur ir krustceles?

Lasīt tālāk »


Dažādi veidi, kā liecināt pasaulei

Liecināt var labi, taču to var darīt arī slikti un nepareizi. Labi un pareizi ir aizstāvēties savas cerības dēļ (1.Pēt.3:15). Šie vārdi ir teikti kā mudinājums kristiešiem nebaidīties no pretiniekiem, bet savās sirdīs “godāt Kristu par Kungu”.

dažādi veidi, kā liecināt pasaulei

Lasīt tālāk »