189. Ko Bībele māca par Jēzus piedzimšanu?Tu redzi arhīvu par Kristīgā dzīve

Kas pieder kristīgai dzīvei

“..dievbijībā brālību, brālībā mīlestību. Jo, ja šīs lietas pie jums ir un iet vairumā, jūs netapsit kūtri, nedz neauglīgi mūsu Kunga Jēzus Kristus atziņā.” [2.Pēt.1:7-8]

Kas pieder kristīgai dzīvei

Lasīt tālāk »Kristīga dzīve un cerība uz mūžīgo dzīvošanu

Kristīga dzīve tiek dzīvota pastāvīgās un priekpilnās Kristus otrās un pēdējās Adventes gaidās (Tit.2:13). Kā Vecās Derības ticīgie allaž gaidīja Kristus žēlīgo atnākšanu miesā (Lk.1:67-79; 2:29-32), tā Jaunās Derības ticīgie ar patiesu prieku un pacietību gaida Viņa godības pilno atnākšanu, lai tiesātu dzīvus un mirušus (Lk.21:28).

Kristīga dzīve un cerība uz mūžīgo dzīvošanu

Lasīt tālāk »


Slava vienīgajam Dievam

Dzīvojot šajā pasaulē, kristietim divas lietas ir svarīgākas par visu. Pirmkārt, turēties pie Kristus, lai visā Viņu pagodinātu, “ar dzīvību vai ar nāvi” (Fil.1:20). To pilnīgāk var paskaidrot šādi: “.. lai Kristu iegūtu un atrastos Viņā; negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības pamata” (Fil.3:8-9). Otrkārt, dzīvot “tā, kā tas ir Kristus Evaņģēlija cienīgi” (Fil.1:27). Tā būs liecība arī tiem, kas netic.

slava vienīgajam Dievam

Lasīt tālāk »


Kristīgās ētikas kopsavilkums

Mēs vēlreiz konstatējam, cik liela ir atšķirība starp pilnīgi pasaulīgu ētikas sistēmu un biblisku, kristīgu ētiku. Pēdējo pamatā un no paša sākuma veido ticība Jēzum Kristum kā mūsu Pestītājam un Kungam, mirušo augšāmcelšanās, gaidāmā tiesa un mūžīgā dzīve.

kristīgās ētikas kopsavilkums

Lasīt tālāk »


Nākamā pasaule

Kristus un mirušo augšāmcelšanās, sagaidāmā lielā tiesa noteikti ir atstājusi tālejošas sekas uz visu cilvēku dzīvi: “Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana” (Ap.d.4:12).

nākamā pasaule

Lasīt tālāk »