207. Ko otrajā ticības artikulā tu apliecini ar vārdiem: "Tas ir tiešām tiesa"?Tu redzi arhīvu par Kristīgā dzīve

Dzīve ir īsa

“Cilvēks ir kā dvašas pūsma, viņa dzīves laiks ir kā ēna” (Ps. 144:4). Tāpēc mums visiem jādomā par dzīves mērķi, “kamēr ir diena” (Jņ. 9:4). Dzīve nevar būt pašmērķīga, un mēs nevaram domāt, ka pietiek jau ar to vien, ka dzīvojam vai esam dzīvojuši kādu laiku. Dzīvei jābūt ar nozīmi, saturu un mērķi. Vienkārša cilvēka dzīvē noteikti ir iespēja darīt kādu darbu saskaņā ar savu aicinājumu, kalpot pārējiem cilvēkiem un sabiedrībai.

Dzīve ir īsa

Lasīt tālāk »Piemērs no Kristus dzīves

Uzskatāmāko piemēru, kā risināt šīs problēmas, mēs atrodam Jēzus Kristus dzīvē. Ja aplūkojam atsevišķus Viņa dzīves notikumus no tīri cilvēciska un saprāta viedokļa, tie var šķist bezjēdzīgi. Apskatot tos dziļākā, garīgā aspektā, atklājas to dziļā un mūžīgā nozīme.

piemērs no Kristus dzīves

Lasīt tālāk »


Grūtu lēmumu krustcelēs

Dažreiz, kad jāpieņem kāds lēmums, mēs sev vaicājam: “Kāpēc ir tik grūti izšķirties un kāpēc mana dzīve vispār ir tik sarežģīta?” Var atbildēt – mēs dzīvojam nepilnīgā un grēcīgā pasaulē, un tāpēc mūsu saprāts un spriešanas spējas nav pilnīgas: “Nepilnīga ir mūsu atziņa”, un mēs “redzam mīklaini, kā spogulī” (1. Kor. 13:9-12).

Grūtu lēmumu krustcelēs

Lasīt tālāk »


Ciešanas un ticība

Bez šaubām, izrādīt pacietību jebkurās ciešanās ir labi un teicami, bet daudz vairāk ir nepieciešama vēl kāda lieta – ticība. Tikai ticībā iespējams pakļauties Dieva gribai tādā mērā, ka mēs labprāt būsim gatavi pieņemt pat ciešanas. Tas ir liels kristīgs noslēpums: ticībā kristietis var izturēt, “it kā neredzamo redzēdams” (Ebr. 11:27).

asara-kas-krusta-gaisma

Lasīt tālāk »


Ciešanu un pārbaudījumu krustcelēs

Mūs pārsteidz visdažādākās likstas. Tās var būt saistītas ar veselību, iztiku, ģimeni, radiniekiem, utt. Dažkārt rodas kārdinājums šīs likstas iztēlē pārspīlēt. Tās var būt mazākas nekā citu piedzīvotās.

Ciešanu un pārbaudījumu krustcelēs

Lasīt tālāk »