20. Kā elku kalpība izpaužas pasaulē?Tu redzi arhīvu par Kristīgā dzīve

Nepieciešamība apliecināt kristīgo ticību

Vienkāršiem cilvēkiem, kas dzīvo kristīgā sabiedrībā, ticības apliecinājums ir ikdienišķa dzīves sastāvdaļa, piemēram, ģimenē, skolā, dievkalpojumā un sadraudzībā ar draugiem un radiniekiem. Pavisam citādi ir tad, ja kādā vietā kristiešu ir maz un apkārtējie ir neticīgi vai turas pie citas reliģijas.

nepieciešamība apliecināt kristīgo ticību

Lasīt tālāk »Sarežģījumi atšķirt draugus no ienaidniekiem

Dažkārt ir ārkārtīgi grūti atšķirt, kuri ir draugi un kuri – ienaidnieki. Tāpēc šajā ziņā ir viegli kļūdīties.

sarežģījumi atšķirt draugus no ienaidniekiem

Lasīt tālāk »


Cīņā un grūtībās

Kristīgajā mācībā ir divējāda pieeja šiem jautājumiem. No vienas puses, tā māca “turēt mieru ar visiem cilvēkiem”, cik tas atkarīgs no mums, tiekties pēc miera (Rom.12:18; 14:19). Bet Jēzus ir arī teicis: “Nedomājiet, ka Es esmu nācis mieru atnest virs zemes; Es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu” (Mt.10:34). Vai tas nav pretrunīgi?

cīņā un grūtībās

Lasīt tālāk »


Pasaulīga aicinājuma krustcelēs

Dažas dzīves krustceles raksturo bailes un nemiers: ko mēs ēdīsim? Ko dzersim? Ko vilksim mugurā?” (Mt.6:31). Neviens nav mūs mācījis labāk par Pestītāju, ka mēs varam nolikt šīs nastas, jo mūsu debesu Tēvs zina, ka mums šīs lietas ir vajadzīgas (Mt.6:32). Tomēr mēs visi varam nonākt tādās dzīves krustcelēs, kur mūsu pārliecība sašķobās. Vienīgā izeja no šīm krustcelēm ir – “Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums” (1.Pēt.5:7).

pasaulīga aicinājuma krustcelēs

Lasīt tālāk »


Grēka krustcelēs

Nevienas krustceles nelīdzinās grēka krustcelēm, jo tajās var nogriezties uz “tumsas tekām”, “galīgi neceļā” utt. (Sal.pam.2:13-15). Šī ļaunuma draudi izpaužas jau sākumā, kad tas šķiet nevainīgi vai tīrais sīkums. Kad atklājas ļaunuma daba, kļūst skaidrs, ka tā upuri jau atrodas uz ļauna ceļa.

grēka krustcelēs

Lasīt tālāk »