53. Par ko Dievs runā otrās plāksnes baušļos?Tu redzi arhīvu par Kristīgā dzīve

Nākamā pasaule

Kristus un mirušo augšāmcelšanās, sagaidāmā lielā tiesa noteikti ir atstājusi tālejošas sekas uz visu cilvēku dzīvi: “Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana” (Ap.d.4:12).

nākamā pasaule

Lasīt tālāk »Pasaulē, tomēr ne no pasaules

Lai gan kristīgajai ticībai ir mūžīgs mērķis un “mūsu piederība ir debesīs” (Fil.3:20), mūsu ticība praktiski jāizmanto šajā pasaulē, kalpojot apkārtējiem cilvēkiem, mūsu “tuvākajiem”. Būt pasaulē un tomēr ne no pasaules ir gan uzdevums, gan problēma. Tādēļ tas daudziem ir klupšanas akmens. Tieši šeit arī daudzi, kas uzsākuši gaitu labi, atstāj labo ceļu.

pasaulē, tomēr ne no pasaules

Lasīt tālāk »


Zaudēt savu dvēseli

Svētie Raksti stāsta par to, kas notiek ar daudziem, kuri kļūst populāri un gūst panākumus, bagātību utt. šajā pasaulē. Psalmos par to runāts daiļrunīgi, bet tajā pašā laikā nopietni. Viens no tiem ir 73.psalms, kurā izvērsti raksturota bezdievju muļķība.

zaudēt savu dvēseli

Lasīt tālāk »


Visbiežāk sastopamās nomaldīšanās no ceļa

Dievs ir visu cilvēku Tēvs un Palīgs, un Viņa debesu mājoklis ir cilvēku mērķis (Ebr.13:14; Jņ.14:2). Šīm domām jāpalīdz un jāsniedz mierinājums visās ceļā sastaptajās grūtībās un piemeklējumos saskaņā ar kādu mūžsenu solījumu: “Mūžīgais Dievs ir patvērums, un pāri ir mūžīgas rokas” (5.Moz.33:27).

Visbiežāk sastopamās nomaldīšanās no ceļa

Lasīt tālāk »


Uz mūžīgo mērķi

Katram uzdevumam, ko plānojam un veicam, ir savs mērķis, sākums un beigas. Cilvēka dzīve kopumā ne ar ko neatšķiras no parasta ikdienas uzdevuma. Arī dzīvei ir mērķis, sākums un gals. Gals nenozīmē to, ka dzīve ir pabeigta, bet gan to, ka, ja tā ir bijusi īsta dzīve, tad tās mērķis ir sasniegts.

uz mūžīgo mērķi

Lasīt tālāk »