222. Ko nozīmē, ka Draudze ir pastāvīga?


Tu tiec iecelts ķēniņa kārtā

“…bet nu tava ķēniņa valsts nepastāvēs. Tas Kungs jau ir izmeklējis Sev vīru, kas ir pēc Viņa sirdsprāta, un Tas Kungs tam ir nolicis būt Savai tautai par valdnieku, jo tu neesi izpildījis, ko Tas Kungs bija tev pavēlējis.” [1.Sam.13:14]

Tu tiec iecelts ķēniņa kārtā


Dieva mīlestības un Kristus žēlastības akts piepildās pie tevis Kristību brīdī. Caur kristību ūdeņiem tu tiec darīts par jaunu cilvēku Kristū. Ar šo ārēji redzamo zīmi tu tiec iecelts ķēniņa kārtā.

Ne savu nopelnu dēļ, bet kā kristītais tu esi saņēmis ķēniņa un priestera pilnvaras. Dieva spēkā tu tiec iecelts šajā garīgajā amatā. Un šis amats nes līdzi atbildību pildīt ķēniņa pienākumus. Un ķēniņa pienākums ir rūpēties un gādāt par savu tautu. Lūgt, rūpēties un gādāt, tā ir pareizā izpratne vārdam valdīt.

Ne tā, kā pasaulē pieņemts valdīt ar varu, viltību un zobenu. Ne tā, ka sēžot saviem brāļiem uz kakla un ļaujoties pilnvaru straumei tevi nest pretim paša labumiem. Ne tā, kā jaunu noteikumu diktētājam, bet paklausīgam ķēniņu Ķēniņa sirdsprātam.

Ne pēc šīs zemes un tautu ķēniņienes – pāvesta netiklā parauga, kas gadsimtiem ilgi zīdis citu darba augļus. Ne pēc tās baznīcas parauga, kas acīm skatāma un uz laicīgā pamata būvēta, bet pēc tās līdzības, kas caur Svētajiem Rakstiem rādīta.

Un neļauj velnam tevi apzagt, noniecināt un pievilt, ka tu esi vienkārši maza skrūvīte viņa lielajā un sarežģītajā struktūrā. Tev nav jāgroza sava ticība un nav jājūtas kā niecībai atbilstoši tev piemestajai (laja), lomai. Ja tu nejutīsies kā ķēniņš, ja tu nerīkosies kā ķēniņš, ja tu nepildīsi, ko Tas Kungs tev ir pavēlējis, gan jau atradīsies kāds, kas tev pateiks priekšā, kas un kur tev būtu jādara (viņa prāt), vai arī pats nonāksi līdz atklāsmei, ka pašam jādzenas pēc mūka, klerikāļa vai paša pāvesta amata.

Dievs nevienam nespiež kļūt par ķēniņu. Dievs pats atrod un izrauga sev tādu no savas tautas vidus. Un ja tu nebūsi ķēniņš, tad tu būsi cita (kāda) ķēniņa – cilvēka kalps, kas tevi paverdzinās un liks tev iet pa to ceļu, kuru pats neesi izvēlējies. Un kad tu viņam kalpodams būsi atdevis sevi visu (kad no tevis vairs nebūs ko paņemt); Un ja būsi aizmirsis, ko tu esi saņēmis savā kristību brīdī…

…tad, ko tev līdzēs sakrātā manta un slava un vara, kad itin viss zudīs kā sapnis rītam atnākot???

Un laiku beigās būs dzirdama ganītāju rēkšana un brēkšana pie āžiem un būs gana prieks pie avīm un gana ironijas par tās valsts ķēniņu, kura valstība zūd. Un tur būs ķēniņu gaviles kopā ar jaunās zemes tautu un ar ķēniņu Ķēniņu, Kristu Jēzu ap kura lauzto miesu un izlietajām asinīm sapulcēti, nopūtās un ticībā gaidām jauno Jeruzālemi nokāpjam no debesīm.

Tad lai nu katrs pats pielūko kāda tipa ķēniņš (vai kalps), Viņš ir.

Birkas: , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.