53. Par ko Dievs runā otrās plāksnes baušļos?


Par tuvojošos pasaules galu

“Un zīmes būs uz saules un mēness, un zvaigznēm, un tautas uz zemes būs izmisumā un izbijušās, kālab jūra krāc un bango. Cilvēki pamirs no bailēm, gaidot, kas nāks pār pasauli, jo debesu spēki tiks satricināti. Un tad viņi redzēs Cilvēka Dēlu padebesīs nākam varenībā un lielā godībā.” [Lk.21:25-27]

Par tuvojošos pasaules galu


Noteiktas zīmes parādīsies pirms pasaules gala un vēstīs par tās tuvošanos visai cilvēcei. Daudzi cilvēki tic, ka var saglabāt mieru pirms pasaules gala, jo šīm zīmēm ir jānāk pirms varenās un briesmīgās dienas. Viņi plāno gaidīt šo zīmju parādīšanos pirms sākt par to uztraukties. Bet šie cilvēki pieļauj kļūdu, jo visas šīs zīmes jau ir notikušas. Vai mēness un saule jau bieži nav aptumšojušies? Vai apbrīnojamas parādības debesīs nav tikušas novērotas? Vai cilvēki nenīkuļo bailēs un šaubās par notikumiem, kuri norisināsies? Vai ūdeņi nav kļuvuši nemierīgi un aprijuši cilvēkus? Vai debesu spēki nav tikuši satricināti? Astronomi ziņo, ka zvaigznes, kuras tika novērotas gadsimtiem ilgi ir izzudušas.

Vai visas zīmes, kuras saskaņā ar Dieva Vārdu notiks pirms pasaules gala, nav notikušas jau ilgu laiku atpakaļ? Cilvēki un valstības ir sacēlušies viens pret otru. Sērgas un zemestrīces ir piemeklējušas zemi atkārtoti. Netaisnība kristīto vidū ir pieaugusi un mīlestība daudzos ir kļuvusi auksta. Daudzi maldu mācītāji ir nākuši un aizveduši cilvēkus pazušanā. Un, ilgu laiku Evaņģēlijs ir ticis sludināts visā pasaulē. Tas ne vienmēr ir sekmējis cilvēku pārveidošanu, bet kā Pats Kristus ir teicis, tas ir kalpojis “par liecību visām tautām” [Mt.24:14]. Vai lielā atkrišana – kura, saskaņā ar dievišķo pareģojumu notiks pirms Dieva lielās dienas – nepiepildījās sen atpakaļ, kad Kristīgā pasaule nonāca zem pāvesta valdības? Vai Antikrists, ilgajā pāvesta valdīšanas laikā, nav atklāti sēdējis Dieva templī, kas ir Dieva baznīca? Un vai šī atkrišana netika apstādināta reformācijas laikā ikvienam, kurš pieņēma Dieva Vārdu? Beidzot, vai Kristus Baznīcā nav bijuši izsmējēji kā to paredzēja apustulis Pāvils?

Šeit nevar būt šaubu: Visas zīmes, kuras notiks pirms pasaules gala, ir jau notikušas ilgu laiku atpakaļ. Neticīgā pasaule šos notikumus neredz kā vēstījumus. Tā domā, ka tās ir parastas dabas parādības, kuras vienmēr ir notikušas un ir viegli izskaidrojamas. Tiešām, dažas no šīm parādībām, piemēram, saules un mēness aptumsumus astronomi var paredzēt un precīzi aprēķināt. Tādēļ, neticīgo prāt, ir muļķīgi šiem notikumiem piedēvēt pārdabisku nozīmi. Zinātnieki, iespējams, var izskaidrot varavīksnes veidošanās dabiskos iemeslus, bet ticīgie zin, ka Dievs izveidoja varavīksni kā zīmi, kura liecina, ka Viņš nekad vairs neiznīcinās pasauli ar plūdiem. Tādā pašā veidā Viņš radīja aptumsumus un citas debess parādības, kā arī baismīgās jūras vētras, kā konkrētas zīmes, kuras liecinās par tuvojošos pasaules galu, neskatoties uz to, cik ļoti zinātne šīs zīmes attiecina uz dabiskām parādībām.

Katra ķermeņa kaite cilvēkiem atgādina, ka viņi ir mirstīgi un liek savest savu māju kārtībā. Tādā pašā veidā, zīmes debesīs un uz zemes, kuras cilvēce ir novērojusi gadsimtiem ilgi ir atkārtoti brīdinājumi, ka pēdējā stunda nāks drīz. Šie Dieva brīdinājumi ir izskanējuši nekļūdīgi skaidri ar bazūnu skaņām, tomēr cilvēki jūtas droši un bezrūpīgi, it kā teiktu, “mans Kungs kavējas nākt”. No šādas nepatiesas drošības, lai Dievs, ar savu žēlastību, pasargā mūs!

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.