265. Kāds Dieva apsolījums sevišķi mūs iepriecina, ja mēs zinām, ka paši esam slikti lūdzēji vai arī neprotam lūgt?


Izteiksmīgs teksts, kas apraksta Kristus dievišķību

“Un tagad apskaidro Tu Mani, Tēvs, ar to skaidrību, kas Man bija pie Tevis, pirms pasaule bija.” [Jņ.17:5]

Izteiksmīgs teksts, kas apraksta Kristus dievišķību

Šeit ir lielisks un izteiksmīgs teksts, kas apraksta Kristus dievišķību. Kristus saka, ka Viņam bija gods un Viņš bija godībā kopā ar Tēvu pirms pasaules radīšanas. Pirms pasaules varēja pastāvēt vienīgi Dievs, nekas cits, jo starp pasauli un Dievu un Dievu un radību, nav iespējami nekādi starpstāvokļi.

Jēzus lūdz: “Dārgais Tēvs, pagodini mani, kas esmu tavs vienīgais Dēls kopš mūžības, vienāds dievišķībā, būtībā un godībā ar Tevi,” lai Viņš apliecinātu, kā vēlas tikt godināts, tas ir, paaugstināts, sludināts un ticēts, citiem vārdiem sakot, būt tas, kas Viņš bijis kopš mūžības – patiess Dievs un Tēva Dēls.

Maldu mācītāji ļaunprātīgi sagroza šo pantu, un saka: “Tas ir tiesa, ka Kristum bija godība pirms pasaules, bet no tā neizriet, ka Viņu būtu jāuzskata mūžīgi un dabiski par Dievu. Viņš varētu būt bijis kāda radība, augstāka par citām radībām pirms pasaule bija, tātad kaut kas pa vidu pasaulē starp Dievu un pārējo radību.”

Bet mums nelokāmi jātic un jāpaļaujas uz Jēzus Vārdiem, lai neviens tos mums neatrauj, ļaunprātīgi sagroza vai iztēlojas vidusceļu starp Dievu un pasauli.

Tā ir noteiktākā no visām nenoteiktībām, ka Kristus, kam bija Viņa godība pirms pasaule bija, nevar būt radība, jo vārds “pasaule” iekļauj pilnīgi visas radītās lietas, visu, kas nebija kopš mūžības, bet ir ar iesākumu.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.