203. Ko Bībele māca par Jēzus uzkāpšanu debesīs?


Pārbaudīt visu – kā to saprast?

“Pārbaudiet visu; kas labs, to paturiet!” [1.Tes.5:21]

Pārbaudīt visu - kā to saprast?


Dieva vārds aicina, lai pārbaudām visu. Mums jāsaprot, kurš vārds šajā teikumā ir jāuzsver.

Vai šīsdienas Dieva vārds mudina pārbaudīt “visu? Vai Dievs liek mums skraidīt šurpu turpu, lasīt visādas grāmatas un klausīties visa veida sprediķus? Šķiet, ka mūsdienās šos vārdus daudzi saprot tieši tā.

Bet ko par to saka Dieva vārds? Tas māca, ka mums jāvairās no maldu mācībām. Mēs nedrīkstam pieņemt tos, kas sludina maldus [2.Jņ.1:10]. Mums jāturas pie tā, ko esam mācījušies un sapratuši, zinādami, no kā to esam mācījušies [2.Tim.3:14]. Dieva valstības skatījumā garīga ziņkārība nav slavējama īpašība.

Nē, mums nav pienākums pārbaudīt visu jauno! Taču, ja ar rakstisku vai mutisku sludināšanu sastopamies apstākļu spiesti, mums mācība nopietni jāpārbauda.

Katram laikmetam piemīt savi īpaši uzskati, tā saucamais “laikmeta gars”, kas Evaņģēlija mācībai viegli piejauc nebibliskas atziņas, tāpēc īsti evaņģēliska izpratne liek cilvēkam “pārbaudīt” visu mācību.

Šajā ziņā labs paraugs ir ticības tēvi. Piemēram, Hansa Nilsena Hauges testaments viņa draugiem mācīja rūpīgi likt pie sirds vairākas lietas. – Neviens lai neiesaka lasīt jaunas un nepazīstamas grāmatas, iekāms kāds no draudzes vecajiem nav tās pārbaudījis. (Ar vārdu “draudze” jāsaprot ticīgo draudze.) Mums ir jābrīdina no grāmatām, kur atrodamas maldu mācības. Parasti mēs apzināmies savu pienākumu brīdināt cilvēkus no meļiem un maldinātājiem, bet vēl lielākā mērā tas attiecas uz garīgām lietām, – raksta Hauge.

Mums viss jāpārbauda Dieva vārda gaismā. Vai rakstītais un runātais ir saskaņā ar Svētajiem Rakstiem?

Panākumi sludināšanā vēl nav garantija, ka mācība ir patiesa. Bieži vien maldu mācības un aplama dievkalpošana piesaista daudz interesentu. Bet tikai Dieva vārds arvien ir patiesības mēraukla.

Apustuļu darbu grāmatā lasām, kā rīkojās Berojas jūdi, klausīdamies Pāvila sludināšanu. Viņi labprāt uzņēma Dieva vārdu un ik dienu meklēja Bībelē, lai pārliecinātos, vai apustuļa teiktais atbilst tās vēstij [Ap.d.17:11].

Tā tam allaž jānotiek arī mūsu vidū.

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.