323. Kādi grēki mazina ticību un aizraida Svēto Garu?


Jēzus kristības

Tanī laikā Jēzus atnāca no Galilejas pie Jāna Jordānas krastā, lai tiktu viņa kristīts. Bet Jānis tam pretojās un sacīja: “Man vajadzētu tikt Tevis kristītam, un Tu nāc pie manis.” Bet Jēzus tam atbildēja un sacīja: “Tam tā jānotiek! Jo mums vajag piepildīt visu taisnību.” Tad viņš to atļāva. [Mt.3:13-15]

Jēzus kristības


Jēzus nāca pasaulē glābt grēciniekus [1.Tim.1:15]. Visa Viņa dzīve bija šī uzdevuma piepildījums.

Jēzus kristības var uzskatīt par Viņa tiešās misijas sākumu, jo Jēzus Jānim lūdza, lai Viņu kristī tāpat kā grēciniekus.

Jāņa Kristītāja kristības bija domātas grēciniekiem. Cilvēki nāca pie Jāņa no visiem zemes nostūriem, izsūdzēdami un nožēlodami savus grēkus. Jānis viņus kristīja ar ūdens kristību, un tā viņi saņēma Dieva spriedumu, kas vienlaikus solīja jaunas dzīves sākumu.

Taču svētajam un bezgrēcīgajam Jēzum nebija ko sūdzēt. Bībele vēsta, ka Viņā nebija nekādu grēku [2.Kor.5:21]. Kādēļ Jēzus saņēma grēcinieku kristību?

Atbilde izriet no Svēto Rakstu liecības par Jēzu, ka Viņš ir nācis pasaulē kā mūsu vietnieks un aizstājējs. Gluži kā Ādams paradīzē rīkojās par mums visiem un viņa krišana kļuva par visu cilvēku lāstu un pazudināšanu, tāpat Jēzus ir “jaunais Ādams”, kas visu cilvēku labā kļuva par vietniecisku upuri [Rom.5:12-21].

Jēzus izsūdzēja visus manus un tavus grēkus, it kā tie būtu Viņa paša grēki. Viņš ļāva Jānim Sevi kristīt un saņēma svētību Savam uzdevumam ciest sodu mūsu vietā pie Golgātas krusta [Gal.3:13].

Nav brīnums, ka, ieraugot Jēzu nākam kristīties, Jānis bija pārsteigts. Kādēļ Jēzum tas bija vajadzīgs? Jānis Kristītājs domāja, ka jābūt otrādi un Jēzum vajadzētu kristīt viņu.

Bet Jēzus teica: tam jānotiek. Tā mums jāpiepilda visa taisnība. Un kā grēcinieks Viņš iebrida ūdenī, nožēloja visu cilvēku grēkus un tika kristīts. Jēzus tika kristīts uz nāvi un iesvētīts kalpošanai, kas lika Viņam nest visas pasaules grēkus un ciest par tiem Dieva sodu.

Kad redzi Jēzu, kas tiek kristīts kā grēcinieks, tu labāk spēj saprast, ko nozīmē vārdi, ka, mūsu labā iedams nāvē pie krusta, Viņš ir kļuvis par mūsu aizstājēju un vietnieku.

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.