66. Kad mēs nevaram būt paklausīgi?


Rakstos jāmeklē Kristus

Jūs pētījat Rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par Mani! [Jņ.5:39]

Rakstos jāmeklē Kristus

Tas ir – tā kā mēs atzīstam, ka Svētie Raksti ir paša Dieva svētīgais Vārds, kas spēj mūs darīt svētus mūžībā, mums Raksti jālasa un jāstudē tā, lai atrastu tajos apliecināto Kristu.

Kas nestudē Rakstus tādā veidā, kā Kristus mums šeit pavēl, tas par mūžīgo dzīvību neko nevar zināt, jo tāds cilvēks dzīvo bez Dieva vārda, bez kura prāts nespēj nedz pareizi domāt, nedz runāt par mūžīgo dzīvību.

Un, kas studē Rakstus, neatrazdams tajos Kristu, tas nevar iemantot mūžīgo dzīvību, kaut arī daudz par to runā vai cer uz to.

Kristus saka: ir jāpētī Raksti, jāmeklē tajos, nevis jātiesā, tas ir, mums jākļūst par Rakstu mācekļiem, nevis meistariem, un jāatrod Rakstos Kristus liecība, nevis jācenšas tajos ienest savas iedomas. Un, kamēr cilvēks nespēj Rakstos atrast Kristu, viņš nav tos pareizi pētījis un studējis.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.