347. Kādēļ Kristus vārdus "tā ir mana miesa" un "tās ir manas asinis " mēs nedrīkstam saprast kā līdzību?


Aizbildnis Jēzus

“Tas Kungs patiesi augšāmcēlies.” [Lk.24:34]

Aizbildnis Jēzus

Dziesmā mēs dziedam: „Tagad, kad Jēzus ir Debesīs, arī mums ir ceļš pie Debesu dārgumiem.” Apustulis Jānis raksta: “Ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis Tēva priekšā – Jēzus Kristus, kas ir taisns. Viņš ir mūsu grēku izpircējs, ne tikai mūsu vien, bet visas pasaules grēku.” [1.Jņ.2:1-2]

Jēzus gāja pie Tēva caur smagām ciešanām un nāvi. Viņš nesa uz krustu mūsu grēkus. Šī vēsts ir nepieciešama arī šodien.

Kristus ir gandarījums par visas pasaules grēkiem. Šeit sirdsapziņa rod mierinājumu.

Dievs nemeklē mūsu cienīgumu vai atbilstību, bet dāvā necienīgajiem un nederīgiem savu paša Dēlu, lai Viņš ir mūsu taisnība. Šajā taisnībā mēs Viņam esam pieņemami. Kristus ir izpircis katra cilvēka grēkus. Atpirkšana ir visiem. Kristus ir augšāmcēlies no mirušajiem. Pēc tam, četrdesmit dienas parādījies mācekļiem, Jēzus uzkāpa Debesīs pie Tēva labās rokas. Viņš ir tur – mūsu Aizbildnis.

Aizbildnis mums ir vajadzīgs. Kārdinātājs mūs apsūdz – un ne bez iemesla. Mēs esam vainīgi. Kārdinātājs vēlas nošķirt mūs no Kristus upura. Kārdinātājs neiebilst, ja ļaudīm sludina bauslību, ja vien tiek noklusēts Evaņģēlijs. Ar bauslības sprediķi viņš var iedzīt cilvēku izmisumā.

Bet tagad Jēzus kļuvis par mūsu Aizbildini. Labāku aizbildni par Viņu mēs neatradīsim. Viņš ir pieveicis kārdinātāju. Un turklāt, Viņš ir nesis mūsu grēkus.

Kad Viņš dāvā mums savu žēlastību – pret to mēs nevaram iebilst. Debesu Tēvs pieņēma sava Dēla upuri un apliecināja to uzmodinādams Viņu no mirušajiem. Viņš uzklausa arī Aizbildņa aizlūgšanas par mums. Kad mēs vājuma dēļ grēkojam un sirdsapziņa mums to pārmet, neaprakstāmi mierina mūs tas, ka mums ir Aizbildnis Tēva priekšā.

Kad Viņš atver Debesu vārtus, neviens tos vairs nespēj aizvērt.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.