190. Ko Bībele māca par Jēzus ciešanām un nāvi?


Kristus Augstā Priestera amats

Kas ir Kristus Augstā Priestera amats un kādā veidā Viņš veic Savu Augstā Priestera amatu?

Kristus Augstā Priestera amats


Kristus Augstā Priestera amatā:

 • pilnībā izpildīja dievišķo likumu, parādot pilnu paklausību

  Taču viņš nesa mūsu sērgas un uzņēmās mūsu brūces, bet mēs viņu uzskatījām par piemeklētu, Dieva sistu un pazemotu.  Viņš tika caururbts mūsu pārkāpumu dēļ, sists mūsu vainu dēļ – mūs glāba pārmācība, kas nāca pār viņu, ar viņa brūcēm mēs dziedināti. [Jes.53:4-5]

  Kad pienāca laiku beigas, Dievs sūtīja savu Dēlu, kas piedzima no sievietes, piedzima pakļauts bauslībai,  lai izpirktu tos, kas pakļauti bauslībai, un lai mēs tiktu pieņemti par Dieva dēliem. [Gal.4:4-5]

 • pats upurēja sevi par visas pasaules grēkiem

  Viņš mūsu grēkus savā miesā labprātīgi uznesa pie krusta, lai mēs, miruši grēkiem, sāktu dzīvot taisnu dzīvi; ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. [1.Pēt.2:24]

  Tāds augstais priesteris mums bija vajadzīgs: svēts, bezgrēcīgs, neaptraipīts, nošķirts no grēciniekiem, tāds, kas pacēlies augstāk par debesīm. [Ebr.7:26]

 • arvien ir mūsu aizbildnis Debesu Tēva priekšā

  Ja arī kāds grēko, tad mums ir aizstāvis Tēva priekšā – Jēzus Kristus, tas taisnais. Viņš ir ne tikai mūsu, bet arī visas pasaules grēku izlīdzinātājs. [1.Jņ.2:1-2]

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.