52. Kad mēs Dieva Vārdu klausāmies labprātīgi?


Mūsu Starpnieks

Ja Kristus Sava amatu misiju ir veicis ar abām savām dabām, vai tad Viņš būs mūsu Starpnieks ar abām Savām dabām?

mūsu Starpnieks


Kā to skaidri apliecina Svētie Raksti – Kristus ir mūsu Starpnieks:

 • gan ar dievišķo dabu:

  Bet, kad pienāca laiku beigas, Dievs sūtīja savu Dēlu, kas piedzima no sievietes, piedzima pakļauts bauslībai,  lai izpirktu tos, kas pakļauti bauslībai, un lai mēs tiktu pieņemti par Dieva dēliem. [Gal.4:4-5]

  Kas dara grēku, ir no velna, jo velns grēko jau no paša sākuma, un Dieva Dēls tādēļ ir parādījies, lai izjauktu velna darbus. [1.Jņ.3:8]

  Kā tad viņš, kas savu paša Dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas? [Rom.8:32]

  Tādējādi Dievs Kristū pasauli samierina ar sevi un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpumus, un mūsos viņš ir ielicis izlīguma vēsti. [2.Kor.5:19]

  Viņa dienās Jūda būs glābta un Israēls dzīvos drošībā, tas ir viņa vārds, viņu sauks: Kungs – mūsu taisnība. [Jer.23:6]

  Sakiet izbiedētajām sirdīm: “Esiet stipras un nebaidieties! Redzi, jūsu Dievs! Atriebt viņš nāk, atmaksas Dievs, viņš nāk jūs glābt!” [Jes.35:4]

 • gan ar cilvēcisko dabu

  “Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju! – viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam sadzelsi papēdi!” [1.Moz.3:15]

  “Vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? Cilvēka Dēls nav nācis cilvēku dvēseles nomaitāt, bet pestīt.” [Lk.9:56]

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.