123. Ko Dievs sola tiem, kas Viņu mīl un tur Viņa baušļus?


Palikt šķīstiem

Kas jādara, lai būtu šķīstiem savā sirdī?

palikt šķīstiem sirdī un prātā

Mums ir jāstājas pretī grēcīgam tieksmēm uz nešķīstībām ar patstāvīgām lūgšanām, atturību un uzcītīgu Dieva bijāšanu.

Šķīstu sirdi radi man, Dievs, un stingru garu atjauno manī! [Ps.50:12]

Neskati vīnu, ka tas sārts, ka dzalkstī kausā, ka malkojas glāsmi – galā kā čūska tas kož
un kā odze tas dzeļ! Tavas acis skatīs murgus, tava sirds runās nešķīstības! [Sal.pam.23:31-33]

Vīns ir mēdītājs, brāga trakule – kas uz tiem meties, nav gudrs! [Sal.pam.20:1]

Nepiedzerieties vīna, no kā rodas izlaidība, bet topiet Gara pilni. [Ef.5:18]

Dzīvosim tā, kā tas dienā piederas, nevis dzīrošanā un skurbumā, baudkārē un izlaidībā, ķildās un skaudībā, bet tērpieties Kungā Jēzū Kristū, un rūpēs par miesīgo neizdabājiet iekārēm. [Rom.13:13-14]

Bet es šaustu un paverdzinu savu miesu, lai, sludinādams citiem, pats nekļūtu atmetams. [1.Kor.9:27]

Šai namā nav lielāka par mani, un viņš man nav liedzis neko, vien izņemot tevi, jo tu esi viņa sieva. Tad kā lai es nodaru tādu lielu ļaunumu un grēkoju pret Dievu?! [1.Moz.39:9]

Vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Kristus locekļi? Vai tad es varu ņemt Kristus locekļus un darīt tos par netiklības locekļiem? Tam nenotikt! [1.Kor.6:15]

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.