143. Kāda ir bauslības un evaņģēlija atšķirība?


Noskaidrots, kas liek augt draudzēm

Aizvadīto piecu gadu laikā Kanādā esot veikts nopietns pētījums, kura rezultātā izdevies noskaidrot, kas liek augt draudzēm.

noskaidrots, kas liek augt draudzēm

Aptaujājot 2225 dievkalpojumu apmeklētājus un intervējot 29 mācītājus un 195 draudžu locekļus, tika konstatēts, ka 71 % no augošo draudžu mācītājiem lasa Bībeli, bet draudzēs, kur samazinās draudžu locekļu skaits, to dara tikai 17 % mācītāju.

Draudžu, kurās locekļu skaits pieaug, mācītāji uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi nekristiešus vest pie ticības, turpretī sarūkošajās draudzēs tam piekrita tikai puse mācītāju.

Augošajās draudzēs locekļi tic Jēzus augšāmcelšanās faktam, draudzēs, kurās locekļu skaits samazinās, tam tic mazāks procents draudzes locekļu.

Draudzēs, kurās locekļu skaits pieaug, skan moderna slavēšanas mūzika, turpretī sarūkošajās draudzēs iemīļotāka ir ērģeļmūzika.

Tādejādi eksperti nonākuši pie secinājumiem, ka konservatīva teoloģija un jaunas dievkalpojumu kārtības formas esot iemesls kanādiešu kristīgo draudžu augšanai.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.