208. Ko māca trešais ticības loceklis?


Reliģiskā Latvija – 2010

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes apkopotajiem datiem 2010.gadā mūsu dzimtajā Latvijā bija reģistrētas 1141 reliģiskās draudzes.

Pērn valstī darbojās 296 evaņģēliski luteriskās draudzes, 250 Romas katoļu, 121 pareizticīgo, 93 baptistu, 52 vasarsvētku, 69 vecticībnieku, 51 septītās dienas adventistu, 39 evaņģēliskās ticības kristiešu, 18 jaunās paaudzes, 10 dievturu, 13 metodistu, 11 jaunapustuļu, 15 Jehovas liecinieku, 11 vaišnavu, 8 Augsburgas ticības apliecības luterāņu, 12 jūdaistu, 15 musulmaņu, 3 budistu, 4 mormoņu un 50 citas draudzes.

Kā liecina statistikas pārvaldes dati, pērn ir izdevies iegūt arī datus par Romas katoļu draudzēm, kas iepriekšējos gados netika uzskaitītas, tādēļ, salīdzinot ar 2009.gadu, 2010.gadā reliģisko draudžu skaits ir būtiski palielinājies.

Pēdējo gadu laikā par dažām draudzēm samazinājies evaņģēlisku luterisko draudžu skaits, savukārt pērn reģistrētas divas jaunas pareizticīgo draudzes. Statistikas dati rāda, ka ar katru gadu palielinās citu reģistrēto reliģisko draudžu skaits.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.