183. Ko Jēzus dara, būdams mūsu augstais priesteris?


Kristīgos skaita rudenī

Saskaņā ar apkopotajiem datiem par pagājušo gadu, trīs ceturtdaļas no 2,1 miljoniem Latvijas iedzīvotājiem ir piederīgi kādai konfesijai vai draudzei.


Par pamatu šiem datiem tiek ikgadējie pārskati, kurus reliģiskās organizācijas iesniedz Tieslietu ministrijai. Par šo skaitļu objektivitāti ir grūti spriest, jo nav izstrādāti vienoti uzskaites principi, katra kopiena pati uzskaita savus biedrus saskaņā ar saviem noteikumiem, piešķirot tiem oficiālā biedra statusu vai izslēdzot no kopienas.

Tā Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca apgalvo, ka tai 2011.gadā esot bijusī 708 773 draudzes locekļu, tādējādi kļūstot par vadošo kristīgo konfesiju. Pamatojoties uz šo informāciju var droši apgalvot, ka katrs trešais Latvijas iedzīvotājs ir luterānis.

Romas Katoļu baznīcas Latvijā sev piederīgo skaitu slēpj, taču lēš, ka to skaits nepārsniedz 500 000.

Trešā lielākā ir Latvijas Pareizticīgā baznīca, kurai pēdējos četros gados draudžu locekļu skaits nemainīgs. Pērn Latvijā esot bijis aptuveni 370 000 pareizticīgo.

Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīca reģistrē tikai tos draudzes locekļus, kuriem ir balss tiesības draudzes kopsapulcēs un tādu 2011.gadā esot bijis 2 373.Tomēr dievkalpojumus apmeklē un par piederīgiem reliģiskajai organizācijai var uzskatīt 34 517 cilvēkus.

Latvijas Baptistu draudžu savienība savā paspārnē esot apvienojusi 6 930 baptistus, bet Septītās dienas Adventistu Baznīcai piederīgo skaits bija 4 046.

Latvijas Apvienotā Metodistu baznīca ir saskaitījusi 751 draudzes locekļus.

Bez tam Latvijā vēl esot bijis 3 268 Vasarsvētku draudzēm piederīgo jeb pentakostāļu, 3 171 Evaņģēliskās ticības kristiešu jeb evaņģelikāļu, 3 020 ļeģājeviešu jeb draudzes “Jaunā Paaudze” locekļu, 1 268 jaunapustuļu, 581 augsburgeru jeb Augsburgas ticības apliecības luterāņu, 145 reformātu jeb kalvinistu, 50 angliķaņu, 27 presbiterāņu.Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

4 atsauces par “Kristīgos skaita rudenī”

 1. luterānis:


  amizanti, ka skaita kopā visus trīs savstarpēji neatkarīgos„augsburgeru” novirzienus

 2. Cody:


  Manā draudzē gada laikā ar iesvētes mācībām tiek saražoti vairāk kā 100 luterāņu. Diemžēl absolūti lielākajai daļai tas saistās ar tautas tradīciju, tā vajag, lai būtu kā pie cilvēkiem – laulāties un kristīt bērnus, un iesvētes mācību kurss izvēršas par baznīcas uzliktu nastu.
  Iespējams, tas milzīgais cipars ir izveidojies uz šīs ražotnes bāzes un mirušo locekļu neatrakstīšanos.

 3. luterānis:


  nu ja, bet šai „saražošanai” ir Evaņģēlija pasludināšanas potenciāls.
  Jo ticību pašu var dāvāt vienīgi Dievs.
  Atceros, pats sāku ar vnk ideju ka vajag nokristīties un iesvētīties.

 4. Janis Karklins:


  Katrā ziņā, lai nāktu pie Kristus nedrīkstētu būt nekādu šķēršļu…Jautājums, kas tiek mācīts ir pavisam kas cits…Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.