146. Kas ir Dieva pārdabiskā atziņa?


Vēlas baznīcai atņemt īpašumu

Biedrība “Brāļu draudzes misija” cīnās par tiesībām iegūt namīpašuma Rīgā, Kalēju ielā 8, kas saskaņā ar Zemesgrāmatas reģistra datiem patlaban ir Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas pārziņā.


SIA “Pastorāts”, kas specializējies Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas nekustamo īpašumu apsaimniekošanā, izstrādātās pārvaldības politikas ietvaros izlicis ēku, kas atrodas Vecrīgā, pārdošanā.

Biedrība, nevēlēdamās pieļaut baznīcas īpašumu iztirgošanu, vērsusies tiesā ar lūgumu atjaunot likumiskās tiesības uz minēto namu, kas pirms nacionalizācijas piederējis Latvijas Evaņģēliskajai brāļu draudzei.

“Brāļu draudzes misija” skaidro, ka tā ir draudzes saistību pārņēmēja un tai ir pilnas tiesības uz konkrēto nekustamo īpašumu.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

5 atsauces par “Vēlas baznīcai atņemt īpašumu”

 1. luterānis:


  Tad jau katrs 21.gs.var pasludināt sevi par kaut kā senāk pastāvējuša saistību pārņēmēju un pieprasīt tā īpašumu.

 2. Roberto:


  nu gluži kā reiz LELB vadība bija iekārojuse Rīgas dzemdību namu Miera ielā 45, uzdodoties par “Marijas diakonistu biedrības” tiesību pārmantotāju..

 3. Cody:


  Patiešām, šī LELB iekāre uz dzemdību namu bija pretīga. Ja iekāre piepildītos, LELB katru gadu būtu jāšķiras no nekustamā īpašuma nodokļa LVL 20500 gadā (kadastrs.lv dati). Kāpēc LELB uzņemties tādas saistības? Vai mēģinājums iedzīvoties no dzemdētājām?

 4. luterānis:


  viena lieta ir krisjatņičaķ no savējiem, kā rakstā pieminētā biedrība,
  otra – tiesāties ar no baznīcas atdalīto valsti baznīcas interešu labā.

 5. moritz:


  saistību pārmantotība tagad ir ļoti populāra lieta, kā teica A.Grūtups, mums no e-brejiem ir ko pamācīties… un dzirdīgas ausis atradušās… :DLasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.