e-projekts

Pateikties e-ntuziastiem par projektu!

e-BAZNICA ir “Konfesionāli Luteriskās Biedrības” projekts, kas tapis pateicoties Dieva dāvātai e-ntuziastu interesei par kristīgo mācību, kas rodas ikvienam cilvēkam, kad viņš kļūst par kristieti.

Šo pozitīvo entuziasmu brīnišķi ir aprakstījis mācītājs Karls Ferdinads Vilhelms Valters iesākot lekciju ciklu par bauslību un Evaņģēliju. Valters saka:

Mani draugi, kamēr vien cilvēks vēlas būt kristietis, bet vēl nav par tādu kļuvis, viņš ir gluži apmierināts ar to, ka pazīst kristīgo mācību ļoti virspusēji. Viņaprāt, viss pārējais attiecas uz mācītājiem un teologiem. Nekristīgam cilvēkam nav intereses pēc iespējas labāk saprast Dieva atklāsmi. Bet tiklīdz cilvēks kļūst kristietis, viņā pamostas dzīvas alkas pēc Kristus mācības. Pat visneizglītotākais zemnieks, kad top atgriezts, pēkšņi pamostas un sāk domāt par Dievu un Debesīm, pestīšanu un pazudināšanu utt. Viņš sāk sevi nodarbināt ar cilvēka dzīves augstākajām problēmām.


Šāda interese sastopama ne tikai mūsu pieredzē, bet arī Svētajos Rakstos. Valters turpina:

Viens piemērs tam ir jūdi, kas bariem nāca pie Kristus, tāpat arī apustuļi. Šis lielais pūlis ar prieku klausījās Kristu un brīnījās, cik vareni Viņš sludina, ne tā, kā rakstu mācītāji. Bet tālāk par šo patiku un apbrīnu viņi lielākoties tā arī netika. Citādi tas bija ar apustuļiem, kas nebija nekādi izglītotie ļaudis. Viņi pie tā neapstājās, viņi uzdeva Kristum dažādus jautājumus, un pēc kādas līdzības tie sacīja: “Kungs, izskaidro mums šo līdzību.” [Mt.13:36] Tāpat tas bija ar berojiešiem, kuri ik dienas pētīja Rakstus [Ap.d.17:11]. Ļoti patiesi par to rakstīts Apoloģijā: “Cilvēki ar tīru sirdsapziņu sauc pēc patiesības un patiesas Dieva vārda mācības, un tiem nāve nav tik rūgta, cik rūgtas viņiem ir šaubas par kādu lietu; tādēļ viņiem jāmeklē, kur atrast mācību.

e-BAZNĪCĀ Jūs atradīsiet:

Dievam vien lai ir viss gods, slava un pateicība mūžīgi!

Āmen!