54. Kas ir mūsu tuvākais?


Svētās dienas nicināšana

Kas tad trešajā bauslī tiek aizliegts?

Kas tad trešajā bauslī tiek aizliegt


Svētajā dienā nav pieļaujama Dieva vārdu un tās sludināšanas nicināšana, sakramentu atstāšana novārtā, ikdienišķu darbu veikšana un dīkdienība.

Mana tauta tiks iznīdēta, jo tai nav atziņas. [Hoz.4:6]

Kas jūs klausa, tas klausa Mani, un, kas jūs atraida, tas atraida mani; bet, kas mani atraida, tas atraida to, kas Mani sūtījis. [Lk.10:16]

Kas ir no Dieva, tas dzird Dieva vārdus, jūs nedzirdat tādēļ, ka neesat no Dieva. [Jņ.8:47]

Nepametīsim savas kopīgās sapulces, kā tas pie dažiem parasts. [Ebr.10:25]

Farizeji un likuma zinātāji nonicināja Dieva padomu, nepieņemdami Jāņa kristību. [Lk.7:30]

Pietiek, ka pagājušajā laikā jūs dzīvojāt pēc savas pagānu gribas, nododoties izlaidībai, kārībām, pārmērīgai vīna dzeršanai, dzīrošanai, žūpošanai un nepiedienīgai elku pielūgšanai. Tagad pagāni brīnās un zākājas, ka jūs nedzenaties līdzi tajās pašās izlaidīgajās baudās; [1.Pēt.4:3-4]

Kad Israēla dēli bija tuksnesī, viņi pieķēra kādu vīru, kas sabatā lasīja malku. To, kuru bija pieķēruši lasām malku, viņi atveda pie Mozus un Ārona, un visas sapulces. Un viņi to apsargāja, jo nebija skaidrs, kas ar viņu darāms. Tad Kungs sacīja Mozum: “Mirtin lai mirst šis vīrs, lai visa sapulce viņu nomētā akmeņiem ārpus nometnes!” Visa sapulce izveda viņu ārpus nometnes un nomētāja akmeņiem, un viņš mira, kā Kungs Mozum bija pavēlējis. [4.Moz.15:32-36]

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.