157. Kas ir eņģeli?Tu redzi arhīvu par 3. bauslis

Radīšanas pasludināšana un slavināšana

Dieva, Radītāja darbs nenotiek laikā, bet gan vienlaicīgi top radīts laiks, tādējādi, ka top viena diena, otra un katra sekojošā. Bet tur, kur Dievs ir laika Radītājs, tur un pēc tam laiks nekādā ziņā nevar pats būt Dievs. Tas ir Dieva laiks, kas tiek dāvāts un uzticēts cilvēkam.

Radīšanas pasludināšana un slavināšana

Lasīt tālāk »Tiem, kas apgānīs svēto dienu

Kādi īpaši draudi ir vērsti pret trešā baušļa pārkāpējiem?

Tiem, kas apgānīs svēto dienu

Lasīt tālāk »


Svētās dienas nicināšana

Kas tad trešajā bauslī tiek aizliegts?

Kas tad trešajā bauslī tiek aizliegt

Lasīt tālāk »


Pareiza svētās dienas svētīšana

Kas trešajā bauslī no mums tiek prasīts?

Pareiza svētās dienas svētīšana

Lasīt tālāk »


Svētās dienas svētīšana

Kas ir domāts ar svētās dienas svētīšanu?

dievkalpojums svētajā diena

Lasīt tālāk »