261. Vai Dievs dzird katru lūgšanu?


Svinēšanās kristiešiem

Vai kristiešiem ir atļauts ārpus Tā Kunga dienas un citiem baznīcas svētkiem svinēt arī citus svētkus?

Dieva bērni svin svētkus


Pēc tās brīvības, kas ir kristīgajiem, tas katrā ziņā nav aizliegts, ja vien tas nav saistīts ar kādām māņticībām vai elkdievību rituāliem, un ja vien tas notiek bez ālēšanās un trokšņošanas vai bez citas kādas apmātības vai pārmērībām.

Brīvībai Kristus mūs ir atsvabinājis, tad nu pastāviet tajā un neuzņemieties atkal bauslības jūgu [Gal.5:1]

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.