93. Kad laulības šķiršana ir atļauta?


Kristus upuris

Mēģinot ar prātu aptvert Dieva darbu, kad Viņš upurēja Savu vienpiedzimušo Dēlu mūsu labā, mums tūlīt skaidri atklājas vismaz pāris lietas.

Kristus upuris


Vispirms Svētie Raksti atkal un atkal apliecina to, ka Kristus upuris bija vietniecisks upuris. Kristus mūs izpirka brīvībā no bauslības lāsta, pats mūsu labā kļūdams par lāstu. Viņu, kas grēka nepazina, Dievs ir darījis par grēku mūsu dēļ, lai Viņā mēs kļūtu par Dieva taisnību. Tā ar viena cilvēka paklausību daudzi kļūs taisni.

Pirmkārt, tas nozīmē, ka Kristus ir izpildījis bauslību mūsu vietā. Pats būdams nolikts zem bauslības un kārdināts visās lietās gluži kā mēs, Viņš tomēr palicis bez grēka un kļuvis paklausīgs līdz nāvei – līdz pat krusta nāvei. Kristus ir piepildījis visu, ko mēs neesam spējuši vai esam atstājuši novārtā. Ar Viņa paklausību daudzi iegūs taisnību.

Šis vienīgais paklausīgais, kas Dieva uzdevumā ir piepildījis bauslību un nostiprinājis tās godību uz mūžīgiem laikiem, nav nācis pasauli tiesāt. Viņš nav nācis, lai ar Savu paklausību kļūtu brāļiem par nesasniedzamu priekšzīmi un normu, pēc kuras viņus tiesāt. Kristus ir nācis, lai glābtu ne tikai bauslības godību, bet, pats galvenais, lai glābtu Savus brāļus pārkāpējus.

Otrkārt, tas nozīmē, ka Kristus mūsu vietā ir cietis visu, ko neizbēgami sev nes līdzi bauslības pārkāpšana. Viņš ir uzņēmies visas grēka konsekvences mūsu vietā.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.