19. Kas ir elku kalpība?Tu redzi arhīvu par Lielie meli

Kristietis dzīvo abās laicīgajā un garīgajā valstībā

Laicīgā valstība un garīgā valstība ir pilnīgi atšķirīgas viena no otras.

Kristietis dzīvo abās laicīgajā un garīgajā valstībā

Lasīt tālāk »Es ne tikai esmu grēkojis, bet viscaur esmu grēcinieks

Uz mirkli es pieķeros vārdiem: “tie, kas tādas lietas dara.” [Rom.1:32, Gal.5:21] Bet es taču nevēlos darīt. Es cenšos no visas sirds tās nedarīt. Vai Dievs neņems vērā manu labo gribu?

Es ne tikai esmu grēkojis, bet viscaur esmu grēcinieks

Lasīt tālāk »


Pievilšanas vara

Grēks nav tikai kādi tumši pagātnes plankumi. Tā ir spēcīga šībrīža vara, kurai ir sava griba, kas kaļ plānus un izliek lamatas. Grēks ir dzīvs, jo vienīgi kaut kam dzīvam var būt vara. Dinamītam nav varas, bet tā ir diktatoram. Elektrostacijai nav varas, bet tā ir valdībai. Tikai dzīvai gribai piemīt vara. Un grēks ir dzīva griba. Tas ir pirmais, ko Svētie Raksti mums māca par grēku.

Pievilšanas vara

Lasīt tālāk »


Garīgā valstība tikai ticīgo vidū

Garīgajai valstībai ir pavisam cits uzdevums un citāda būtība. Tā nav domāta, lai uzturētu taisnību, bet gan lai dāvātu cilvēkiem grēku piedošanu. Šī valstība nav domāta laicīgām rūpēm, bet gan pestīšanai. Šeit neizpaužas Dieva gādība par fizisko eksistenci, bet gan Viņa vēlme mūs visus glābt savā mūžīgajā valstībā.

Garīgā valstība tikai ticīgo vidū

Lasīt tālāk »


Par grēka varu

Tagad mēs varam pamatīgāk izpētīt veco cilvēku un viņa attieksmi pret grēku, izvērtēdami visu pēc Dieva vārda. Iespējams, ka tā mums kļūs arī par sevis izvērtēšanu, jo vecais cilvēks mājo katrā no mums. Šai sevis izvērtēšanai vajadzētu būt pietiekami dziļai un pamatīgai, jo tā vien šķiet, ka mēs tā īsti nemaz neapjaušam, ko nozīmē grēks.

Par grēka varu

Lasīt tālāk »