204. Ko Bībele māca par Jēzus sēšanos pie Tēva labās rokas?


Savu centienu vergs

“Svabadībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu stāviet stipri un neļaujieties atkal iejūgties kalpības jūgā!” [Gal.5:1]

Savu centienu vergs

Līdzīgi kā vēršiem, kas velk savu jūgu ar lielām pūlēm un darbu, tomēr nevar nopelnīt neko vairāk kā vien savu dienišķo maizi, un galu galā pēc ilgās kalpošanas tiek nokauti – klājas arī tiem, kuri grib tikt taisnoti ar bauslības darbiem.

Viņi ir saistīti kalpības, tas ir, bauslības jūgā; tie visu mūžu kalpo un cieš mokas, taču beigu beigās pēc visas ilgās kalpošanas nenopelna neko vairāk kā vien to, ka ir spiesti mūžīgi palikt nelaimīgi, nožēlojami kalpi, proti, grēka, nāves un velna kalpi. Tā nu kalpošana bauslībai ir pats smagākais kalpības jūgs, kāds vien ir atrodams un iedomājams.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.