72. Kad sākas cilvēka dzīvība?


Nosodījums par dievišķās Debesu mācības pazaudēšanu

Gan toreiz jūs, Dievu nepazīdami, kalpojāt tiem, kas pēc būtības nav dievi. Bet tagad, kad jūs Dievu esat atzinuši vai, labāki sakot, kad Dievs jūs ir atzinis, kā tad jūs atkal atgriežaties pie nespēcīgajiem un nabadzīgajiem pirmspēkiem un tiem atkal no jauna gribat kalpot? [Gal.4:8-9]

nosodījums


Šis ir Pāvila sarunas (ar galatiešiem) noslēgums. Tālāk, līdz vēstules beigām viņš daudz nediskutē, bet dod pavēles, kuras attiecas uz kristiešu dzīvi. Taču vispirms apustulis nosoda galatiešus, jo viņam ļoti nepatīk, ka tie tik pēkšņi viegli ir izlaiduši no savām sirdīm dievišķo Debesu mācību. Viņš runā, itin kā gribēdams sacīt: jums ir skolotāji, kuri vēlas atkal pakļaut un ievest jūs Bauslības kalpībā. Es to neesmu darījis – ar savu mācību esmu jūs vedis ārā tumsības un neziņas par Dievu, brīnumainajā gaismā un Dieva atziņā. Esmu atbrīvojis jūs no kalpības un iecēlis Dieva bērnu brīvībā – nevis sludinādams Bauslības darbus un cilvēku nopelnus, bet gan mācīdams par Dieva žēlastību un taisnību, par to, ka Kristū jums ir dāvāti mūžīgie Debesu dārgumi. Ja nu es esmu darījis tādas lietas, kādēļ tad jūs tik viegli atsakāties no gaismas un atgriežaties tumsībā? Kādēļ tik viegli ļaujat sevi novērst no žēlastības un pievērst Bauslībai , aizejat no brīvības un atkal dodaties kalpībā?

Tomēr kādēļ Pāvils saka, ka galatieši pievēršas nespēcīgajiem un nabadzīgajiem pirmspēkiem, tas ir, Bauslībai, ja viņiem nekad nav bijis Bauslības, jo viņi ir bijuši pagāni (lai gan. Pāvils šo vēstuli raksta arī jūdiem – kā tālāk sacīts)? Tādēļ apustulis nerunā šādi: agrāk kad jūs Dievu nepazināt, jūs kalpojāt tiem, kas pēc dabas nebija dievi. Tagad, kad esat atzinuši patieso Dievu – kādēļ jūs atstājat Viņu un atkal pievēršaties elku kalpībai? Vai tad Pāvilam tas šķiet viens un tas pats — atkrist no apsolījuma un pievērsties Bauslībai, no ticības -darbiem, kalpot tiem, kuri pēc būtības nav dievi?

Ikviens, kurš novēršas no mācības par attaisnošanu, neatzīst Dievu un ir elku kalps. Tādēļ – ja kāds atkal pievēršas Bauslībai, tas ir tas pats, kā viņš atgrieztos pie kalpošanas elkiem.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.