128. Kādā veidā Dievs vēlas, lai mēs pildām Viņa baušļus?


Baušļu došanas mērķis

Ja neviens nevar izpildīt svētos Dieva likumus un baušļus, kāds mērķis ir to došanai?

baušļu došanas mērķis


Dieva likumi un baušļi ir doti:

  • lai ar to palīdzību novestu cilvēkus pie atziņas par grēkiem Dieva priekšā;
  • lai cilvēki varētu zināt, kas ir tīkams Dievam un kas ir jādara, lai godbijīgi dzīvotu;
  • lai uzturētu cilvēku vispārēju disciplīnu un iegrožotu no atklātas grēkošanas.

Caur bauslību nāk apziņa par grēku. [Rom.3:20]

Ko lai mēs sakām? Bauslība ir grēks? Nē, taču! Bet citādi es grēku nevarētu iepazīt kā vien caur bauslību, jo es nebūtu iepazinis iekāri, ja bauslība nebūtu teikusi: neiekāro. [Rom.7:7]

Bauslība ir bijusi mūsu audzinātāja līdz Kristum, lai ticībā mēs tiktu attaisnoti. [Gal.3:24]

Kā lai zēns dara šķīstu savu taku – tik turēdamies pie tava vārda! [Ps.119:9]

Tavs vārds ir gaismeklis manām kājām un gaisma manām takām! [Ps.119.105]

Lai šīs bauslības grāmatas vārdi vienmēr tev ir uz lūpām, runā to dienu un nakti un pielūko, ka tu dari visu, kas tur rakstīts, jo tad tavas gaitas būs sekmīgas un tev veiksies. [Joz.1:8]

Likums nav pret taisno, bet pret likuma pārkāpējiem un nepaklausīgajiem, bezdievjiem un grēciniekiem, neticīgajiem un nešķīstajiem, tēva un mātes nogalinātājiem, slepkavām, izvirtuļiem, vīru piegulētājiem, vergu tirgotājiem, krāpniekiem, viltus lieciniekiem un pret visu to, kas ir pretējs veselīgai mācībai. [1.Tim.1:9-10]

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.