150. Ko Dievs ir darījis zināmu par Viņa personu darbiem?


Evaņģēlija postītāji

“Un tomēr cita nav. Ir tikai kādi, kas jūs sajauc un grib pārgrozīt Kristus evaņģēliju.” [Gal.1:7]

Evaņģēlija postītāji


Tas, ko viltus apustuļi mācīja, nebija cits Evaņģēlijs, kā Pāvils šeit norāda. Viltus apustuli mācīja, ka ir vajadzīga ne tikai ticība Kristum, bet arī Dieva Bauslības darbi.

Tādēļ viltus apustuļi ar lielu stingrību un stūrgalvību uzsvēra Bauslības ievērošanu. Viņiem drīz vien piebiedrojās stūrgalvīgie jūdi, kur nelokami palika pie tā, ka ir nepieciešams ievērot Bauslību, kā arī tie, kuri nebija īsti nostiprinājusies ticībā – viņi itin viegli ļāva sevi pārliecināt, ka Pāvils nav īsts mācītājs, jo atstāj novārtā Bauslību.

Vēl vairāk, tie sacīja, ka Pāvila sludināšana vēršoties pret Dieva Bauslību, pret visas jūdu tautas izcelsmi, pret apustuļu piemēru, jā, pret viņa paša piemēru — sludinādams pagāniem brīvību no Bauslības, Pāvils padarot nicināmu un iznīcinot Dieva Bauslību un visu jūdu kārtību. Tādēļ no Pāvila esot jāvairās kā no atklāta Dieva zaimotāja un nemiera cēlāja, kas saceļas pret visu jūdu kārtību. Savukārt viltus apustuļus esot nepieciešams uzklausīt, jo viņi ne tikai pareizi mācot Evaņģēliju, bet esot arī mācekļi — kamēr Pāvils ar tiem nekad neesot bijis kopā.

Lai uzturētu galatiešu vidū Evaņģēlija patiesību, Pāvilam bija visiem spēkiem jācīnās pret viltus apustuļiem. Tādēļ arī, droši noraidīdams šos zaimotājus, apustulis viņus nosauc par draudžu sajaucējiem un Kristus Evaņģēlija postītājiem.

Taču, tā kā šie sajauc Bauslību un Evaņģēliju, viņi tomēr ir Evaņģēlija postītāji, jo vai nu Kristus paliks un Bauslība kritīs, vai arī — paliks Bauslība un kritīs Kristus.

Kur valda Bauslības taisnība, tur nevar valdīt žēlastības taisnība.

Ja tu nespēj ticēt, ka Dievs mums Kristus dēļ – kuru Viņš sūtījis pasaulē, lai tas kļūtu par mūsu Augsto Priesteri – grib piedot man grēkus, tad kā gan tu, mīļais, varētu ticēt, ka Bauslības darbu dēļ, kurus tu. nekad neesi darījis, Viņš grib piedot tavus grēkus?

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.