197. Ko Kristus ir atpircis un atbrīvojis ar savu rūgto ciešanu un miršanu?


Evaņģēlijs nav cilvēcīgs

“Jo es jums apliecinu, brāļi: tas evaņģēlijs, kuru es jums esmu pasludinājis, nav cilvēku izdomāts. Es to arī neesmu saņēmis no kāda cilvēka, nedz kāds man to ir mācījis, bet Jēzus Kristus man to ir atklājis.” [Gal.1:11-12]

Evaņģēlijs nav cilvēcīgs


Sacīdams, ka viņa Evaņģēlijs nav cilvēcīgs, Pāvils grib izteikt nevis to, ka Evaņģēlija izcelsme nav cilvēcīga — jo tas ir pats par sevi saprotams, un arī viltus apustuļi bija apgalvojuši, ka viņu mācība nākusi ne no cilvēkiem, bet no Dieva, bet Pāvila vārdi jāsaprot tā, ka viņš Evaņģēliju mācījies ne ar kāda cilvēka kalpošanas palīdzību (kā mēs visi to mācāmies — ar kāda cilvēka kalpošanas palīdzību vai citādā veidā, tomēr ar cilvēku starpniecību — daži ar klausīšanos, citi ar lasīšanu, rakstīšanu, gleznošanu utt.), bet tiešā veidā, ar Jēzus Kristus atklāsmi.

Pāvils savu Evaņģēliju bija saņēmis ceļā uz Damasku, kad Kristus viņam parādījās un viņu uzrunāja. Kad Kristus viņu aicināja vēl ceļā esot; jau tad viņš tika apgaismots un mācīts, un vēlāk — sūtīts pie Ananijas, lai viņam arī ar cilvēku liecību tiktu apliecināts, ka Dievs viņu ir aicinājis sludināt Kristus Evaņģēliju.

Pāvils bija spiests stāstīt šo notikumu, lai parādītu, cik tukši ir viltus apustuļu apmelojumi, ar kādiem tie centās padarīt Pāvilu nīstamu galatiešu acīs, apgalvodami, ka Pāvils ir necilāks par citiem apustuļu mācekļiem, kuri savu mācību saņēmuši no apustuļiem, ilgāku laiku pavadīdami kopā ar tiem. Tieši to pašu no apustuļiem esot saņēmis arī Pāvils, lai gan viņš to noliedz.

Tādēļ viltus apustuļi gluži viegli ir spējuši pievilt galatiešus — tādēļ, ka galatieši vēl nebija nostiprinājušies ticībā un laiduši dziļas saknes.

Tādēļ ikvienam dievbijīgam cilvēkam ir ļoti nopietni, visiem spēkiem jācenšas un jācīnās, lai viņš šo mācību kārtīgi iemācītos un paturētu, turklāt spētu pazemīgā lūgšanā piesaukt Dievu, bez mitas studēt un pārdomāt Dieva Vārdu.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.