134. Kādās divas daļās varam iedalīt grēku?


Spēja izpildīt visus Dieva baušļus

Vai atdzimis cilvēks spēj pilnībā izpildīt visus Dieva likumus un baušļus?

izpildīt visus baušļus


Atdzimis cilvēks nespēj pilnībā izpildīt visus Dieva likumus un baušļus, jo:

  • nav zemes virsū neviena taisna cilvēka, kas dara labu un negrēko
  • bauslība ir garīga, bet atdzimušais cilvēks joprojām paliek miesīgs, kā sacīts Svētajos Rakstos [Rom.7:14]
  • pat atdzimušajam cilvēkam ir jāpiebalso apustulim Pāvilam, ka tas nav perfekts un ka viņa miesā nemājo labais, un kopā ar apustuli Jāni jāapliecina:

    Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām sevi un patiesības nav mūsos. [1.Jņ.1:8]

Taču nav virs zemes tāda taisna cilvēka, kas dara labu vien un nekad negrēko. [Sal.māc.7:20]

Vai var celties no nešķīsta šķīsts? It nekad! [Īj.14:4]

Kurš var sacīt: es sirdī šķīsts, es tīrs no sava grēka?! [Sal.pam.20:9]

Mēs zinām, ka bauslība ir garīga, bet es esmu miesīgs, pārdots grēka verdzībā [Rom.7:14]

Nav tā, ka es to jau būtu ieguvis vai būtu darīts pilnīgs, bet es dzenos pēc tā, lai iegūtu, jo ar to Kristus Jēzus ir mani ieguvis. [Fil.3:12]

Visbeidzot, brāļi, mēs lūdzam jūs un mudinām Kunga Jēzus vārdā; mēs esam jūs pamācījuši, kā jums vajadzētu dzīvot, lai jūs būtu patīkami Dievam – jūs jau tā arī dzīvojat –, un dariet tā vēl vairāk. [1.Tes.4:1]

Ikviens, kas visu bauslību pilda un tomēr vienā bauslī to pārkāpj, ir visu baušļu pārkāpējs. [Jēk.2:10]

Tam, kas zina darīt labu, bet nedara, tas ir grēks. [Jēk.4:17]

Es pats nekādu vainu pie sevis neapzinos, taču tas mani neattaisno, vienīgi Kungs ir mans tiesnesis. [1.Kor.4:4]

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.