275. Kas ir Dieva labais un žēlīgais prāts?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par bauslības piepildījums

Dieva taisnība, ko iegūst pasaule

Ko nozīmē taisnība? Taisnība taču prasa, lai ikviens izpilda savu pienākumu, negrēko un piepilda visus baušļus tā, ka tur nepietrūktu neviena. Un Kristus saka, ka šādu taisnību pasaule iegūs ar Viņa aiziešanu pie Tēva, jā, vienīgi ar Viņa aiziešanu! Žēlsirdīgais Dievs! Kāds žēlastības pilns glābšanas nodoms!

Dieva taisnība, ko iegūst pasaule

Lasīt tālāk »Sadragāt čūskas galvu

Mēģināsim saprast, ko nozīmē vārdi “sadragāt čūskas galvu”. Šis izteiksmes veids patiesībā ir viegli saprotams. Lai patiešām nogalinātu čūsku, tai ir jāsadragā galva, jo, mēģinot to sist un iznīcināt citādi, tā tomēr turpina dzīvot, bet, sadragājot čūskas galvu, tā ir pagalam. Čūskas spēks un dzīvība ir tās galvā, un tur ir arī inde.

sadragāt čūskas galvu

Lasīt tālāk »


Spēja izpildīt visus Dieva baušļus

Vai atdzimis cilvēks spēj pilnībā izpildīt visus Dieva likumus un baušļus?

izpildīt visus baušļus

Lasīt tālāk »


Dieva baušļu piepildītājs

Kā tad iespējams Dieva likumus un baušļus pilnībā izpildīt?

Dieva baušļu piepildītājs

Lasīt tālāk »


Dieva baušļu piepildīšana

Vai cilvēki spēj pilnībā izpildīt visus Dieva likumus un baušļus?

Dieva baušļu piepildīšana

Lasīt tālāk »


 1  2 »