38. Kā mums pienākas lietot Dieva vārdu?


Dieva baušļu piepildīšana

Vai cilvēki spēj pilnībā izpildīt visus Dieva likumus un baušļus?

Dieva baušļu piepildīšana


Cilvēki nespēj izpildīt visus Dieva likumus un baušļus, jo pēc būtības cilvēki ir ļauni un dzimuši grēcinieki.

Cilvēka sirds domas ir ļaunas kopš viņa jaunības. [1.Moz.8:21]

Tad kādēļ jūs tagad izaicināt Dievu, likdami mācekļu kaklā jūgu, ko nedz mūsu tēvi, nedz mēs spējam panest? [Ap.d.15:10]

jo miesas prāts ir naidā ar Dievu, tas nepakļaujas Dieva bauslībai, nedz arī to spēj. [Rom.8:7]

Neej pie tiesas ar savu kalpu – neviens no dzīvajiem nav taisns tavā priekšā! [Ps.143:2]

Mēs visi esam nešķīsti, visa mūsu taisnība kā sārņainas drānas. [Jes.64:5]

Kungs no debesīm raugās uz cilvēku dēliem – vai ir kāds prātīgs, kas meklētu Dievu? Tie visi atkritēji, visi samaitāti, nav neviena, kas darītu labu, neviena paša! [Ps.14:2-3]

Bet Raksti visu ir ieslēguši grēka varā, lai apsolījums tiktu dots ticīgajiem ticībā uz Jēzu Kristu. [Gal.3:22]

Kā tad ir? Vai mēs esam pārāki? It nemaz! Jo mēs jau agrāk spriedām par jūdiem un grieķiem, ka tie visi ir zem grēka. Kā ir rakstīts: nav neviena taisna, neviena paša. [Rom.3:9-10]

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.