242. Kāpēc mums pēc iespējas stingri jāturas pie pareizas taisnošanas mācības?


Vai cilvēks spēj pildīt Dieva baušļus?


Pēc grēkā krišanas neviena cilvēks vairs nespēj pildīt Dieva baušļus tā, kā to vēlas Dievs. Neticīgs cilvēks tos nepilda it nemaz, un arī ticīga cilvēka paklausība Dievam ir ļoti nepilnīga. Kristus ir vienīgais, kurš ir izpildījis Dieva bauslību.

Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. [Rom.3:23]

Tā mēs visi esam palikuši kā nešķīsti, un visa mūsu taisnība ir kā sārņains tērps. Mēs novīstām kā lapas, un mūsu grēki mūs aizrauj kā vējš. [Jes.64:6]

Un neej tiesā ar savu kalpu, jo Tavā priekšā nav neviena taisna dzīvajo vidū. [Ps.143:2]


Kristīgā Mācība »Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.