181. Kādi kalpošanas veidi ir ietverti Jēzus Kristus, Pestītāja, misijā?


Dieva baušļu piepildītājs

Kā tad iespējams Dieva likumus un baušļus pilnībā izpildīt?

Dieva baušļu piepildītājs


Tam ir nepieciešama palīdzība, tāpēc Dievs Tēvs mums deva savu vienpiedzimušo Dēlu Jēzu Kristu, kurš nepazina grēka un kurš perfekti izpildīja visus Dieva likumus un baušļus, un, ja vien mēs ticam Jēzum Kristum, Dievs mūs pieņem žēlastībā, Kristus nopelnu dēļ, tāpat kā tad, ja mēs būtu izpildījuši visus Viņa likumus un baušļus paši.

Tāds augstais priesteris mums bija vajadzīgs: svēts, bezgrēcīgs, neaptraipīts, nošķirts no grēciniekiem, tāds, kas pacēlies augstāk par debesīm. [Ebr.7:26]

Tam tā jābūt, jo tā mums pienākas izpildīt visu pēc taisnības. [Mt.3:15]

Tā kā bauslība miesas dēļ bija nespēcīga un to nespēja, Dievs grēka dēļ ir sūtījis savu Dēlu grēcīgās miesas veidolā un tā miesā grēku ir notiesājis, lai bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos, kas dzīvojam nevis pēc miesas, bet pēc Gara. [Rom.8:3-4]

Jo bauslības gals ir Kristus, lai taisnību iegūtu ikviens, kas tic. [Rom.10:4]

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.