283. Uz ko Dieva dotā grēku piedošana mudina mūs, un par ko tā mums atgādina?


Dievs kā Tēvs

Kāpēc mēs saucam Dievu par Tēvu?

Dievs kā Tēvs

  • Vienpiedzimušā Dēla dēļ, kur Tēvs pats no sevis ir dzemdinājis mūžībā, kas ir stājies mūsu vidū un tapis mūsu brālis. Kristus – Dieva Dēla dēļ, kurš tapa cilvēks, tie, kas ir Kristū, drīkst Dievu saukt arī par savu Tēvu.
  • Mūsu pašu dēļ, jo Dievs mūs ir radījis, sava mīļā Dēla dēļ ir pieņēmis mūs atpakaļ par saviem bērniem, Viņa tēvišķo rūpju un gādības dēļ, jo Dievs mūs sargā kā Tēvs savus bērnus un apgādā ar visu, kas mums ir nepieciešams.

Tādēļ es loku savus ceļus Tēva priekšā, no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes iegūst savu vārdu. [Ef.3:14-15]

Vai mums visiem nav viens tēvs? Vai viens Dievs mūs visus nav radījis? Kādēļ jūs krāpjat cits citu, sagānīdami mūsu tēvu derību?! [Mal.2:10]

Vai to jūs nodarāt Kungam?! Tauta dumjā un neldzīgā! Vai ne viņš ir tavs tēvs, kas izpircis tevi Viņš tevi radīja un audzināja! [5.Moz.32:6]

Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem, [Jņ.1:12]

Jūs darāt sava tēva darbus!” Tad tie viņam sacīja: “Mēs neesam dzimuši netiklībā, viens ir mūsu Tēvs – Dievs!” Jēzus viņiem teica: “Ja Dievs būtu jūsu Tēvs, jūs būtu mani mīlējuši, jo es esmu izgājis no Dieva un esmu atnācis. Ne no sevis esmu nācis, bet no tā, kas mani sūtījis. Kādēļ jūs manu runu nesaprotat? Tādēļ, ka jūs nespējat uzklausīt manu vārdu. Jūs esat no sava tēva – velna, un jūs gribat darīt sava tēva kārības. Viņš no iesākuma ir bijis cilvēka slepkava un nav pastāvējis patiesībā, jo viņā nav patiesības. Kad viņš runā melus, viņš runā to, kas ir no viņa paša, jo viņš ir melis un melu tēvs. [Jn.8:41-44]

Viņa priekšā tie apgānījušies, ne viņa dēli – nešķīsti tie, šķība un greiza paaudze![5.Moz.32:5]

Kā tēvs žēlo savus dēlus, tā Kungs žēlo tos, kas viņa bīstas. [Ps.103:13]

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.