15. Par ko Dievs runā pirmajā plāksnē?Tu redzi arhīvu par bauslības jūgs

Kvēlojoša mīlestība

“Kur vien visā pasaulē sludinās šo evaņģēliju, tur arī sacīs viņai par piemiņu, ko tā ir darījusi.” [Mt.26:13]

Kvēlojoša mīlestība

Lasīt tālāk »Savu centienu vergs

“Svabadībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu stāviet stipri un neļaujieties atkal iejūgties kalpības jūgā!” [Gal.5:1]

Savu centienu vergs

Lasīt tālāk »