199. Kādiem vārdiem Ticības apliecība attēlo mūsu Pestītāja paaugstināšanas stāvokļa atsevišķus brīžus?


Kas tieši ir Bauslības taisnība un kas – Evaņģēlija taisnība

“Bauslībai nav daļas ar ticību, bet “kas to ir turējis, tam tā dod dzīvību“.” [Gal.3:12]

Kas tieši ir Bauslības taisnība un kas - Evaņģēlija taisnība


Pāvils šajā vietā grib parādīt, kas tieši ir Bauslības taisnība un kas – Evaņģēlija taisnība. Bauslības taisnība ir – pildīt Bauslību atbilstoši vārdiem: “Ikviens – kas to dara..” Ticības taisnība ir – ticēt atbilstoši vārdiem: “Taisnais dzīvos no ticības”. Bauslība prasa, lai mēs kaut ko paveiktu un sniegtu Dievam; ticība neprasa no mums darbus un nemāca, lai kaut ko dodam Dievam, bet prasa, lai no Viņa saņemam kā cilvēki, kuri tic Dieva apsolījumam.

Tāpat kā Bauslībai arī apsolījumam ir savs īpašs amats. Bauslībai pieder vārds “darīt”, bet apsolījumam — “ticēt”. Cik tālu ir Bauslība no apsolījuma, tikpat tālu ir darbu darīšana no ticības. Viņš uzsver atšķirību starp darbu darīšanu un ticēšanu, lai nošķirtu mīlestību no ticības un paskaidrotu, ka tikai ticība spēj attaisnot.

Bauslības uzdevums nav attaisnot un darīt dzīvu, bet gan — parādīt grēku un nonāvēt. Bauslība gan saka: “Cilvēks, kas to dara, dzīvos”, bet kur gan ir kāds cilvēks, kurš pilda Bauslību, tas ir, mīl Dievu no visas sirds un savu tuvāko kā sevi pašu?

Tādēļ cilvēks dzīvo ne savu darbu, bet savas ticības dēl. Ticīgais arī pilda (dara) Bauslību; bet tas, ko viņš nedara, Kristus dēļ viņam tiek atlaists, sniedzot grēku piedošanu.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.