344. Kas ir Vakarēdiena ārējie atribūti?


Dzimuši jūdi vēl nav taisni Dieva priekšā

“Mēs — dzimuši jūdi un ne pagānu grēcinieki.” [Gal.2:15]

Dzimuši jūdi vēl nav taisni Dieva priekšā

Tas ir, jūdi, kas jau no dzimšanas kļūst līdzdalīgi Bauslības taisnībā, Mozus mācībā un apgraizīšanā. Bauslības taisnība viņiem ir jau no dzimšanas. Tādēļ, ja salīdzina ar pagāniem, kas ir grēcinieki bez Bauslības un darbiem, jūdi piedzimst un tiek audzināti kā taisnie. Viņu taisnība iesākas jau ar piedzimšanu.

Tātad tā ir liela lieta, ka viņi ir dzimuši jūdi. Tomēr, lai gan viņiem ir šī priekšrocība — ka jau no dabas esam taisni, dzimuši Bauslībā un tās darbos, — viņi tādēļ vēl nav taisni Dieva priekšā.

Jūdi vēl nav attaisnoti, kaut arī piedzimst svēti, tiek apgraizīti, ievēro Bauslību, saņem bērnu tiesības, godu, novēlējumus, tēvus, dievkalpojumu, Dievu, Kristu, apsolījumus un var lepoties ar visām šīm lietām, kurās viņi dzīvo, jo visas šīs lietas vēl nav ticība Kristum, kura vienīgā spēj sniegt cilvēkam taisnību.

Tas nenozīmē, ka Bauslība būtu slikta vai nolādēta. Bauslība, apgraizīšana un dievkalpojums netiek noraidīti, kaut arī nespēj sniegt taisnību — Pāvils tikai noliedz to, ka šādas lietas spētu cilvēku attaisnot, jo viltus apustuļi apgalvoja, ka cilvēks top attaisnots un iemanto pestīšanu tikai ar šīm lietā, bez ticības, tad, ja paveic vajadzīgos darbus. To Pāvils nevarēja paciest, jo tad, ja ticība beidzas, viss nes tikai nāvi — gan Bauslība, gan apgraizīšana, gan bērnu tiesa, gan templis, dievkalpojums, apsolījumi, jā, pat Dievs un Kristus bez ticības neatnes neko labu.

Tātad Pāvils vispārīgā veidā vēršas pret visu, kas ir pretrunā ar ticību, un ne tikai nosoda ceremonijas.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.