301. Kādēļ arī mazi bērni ir jākrista?


Dārgums, ko Dievs jums ir veltījis

Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām – sudrabu vai zeltu atpirkti no savas aplamās dzīves, mantotas no tēviem. [1.Pēt.1:18]

dārgums, ko Dievs jums ir veltījis

Apustulis saka: tam vajadzētu jūs mudināt palikt bijībā. Dieva priekšā, atceroties, cik dārgi Dievam ir maksājusi jūsu pestīšana. Līdz šim esat bijuši šīs pasaules pilsoņi un dzīvojuši velna varā. Tagad Dievs ir jūs izrāvis no šādas dzīves un iecēlis citā kārtā — jūs esat debesu pilsoni, savukārt uz zemes esat svešinieki un viesi.

Tādēļ dzīvojiet ar bijību, lai nenoniecinātu un nepazaudētu šo cēlo, nenovērtējamo dārgumu, ko Dievs jums ir veltījis, lai jūs tiktu atpirkti un varētu nākt godībā, proti, ka esat Dieva bērni.

Šis dārgums ir tik cēls un vērtīgs, ka neviena cilvēka prāts un saprašana to nespēj aptvert.

Tādēļ Viņš grib, lai mēs tik lielu žēlastību nelaistu pa vējam un nenoniecinātu, bet dzīvotu bijībā, lai šis dārgums mums netiktu atņemts un nepazustu. Te jāievēro, ka Sv. Pēteris saka: jūs esat atpirkti no savas aplamās, no tēviem mantotās dzīves.

Apustulis saka: viss, ko mūsu tēvi ir noteikuši un darījuši, ir bijis ļauns. Arī visa dievkalpošana, kuru esam mācījušies no viņiem, ir ļauna un ir prasījusi, lai Dieva Dēls izlietu Savas asinis, ka ļaudis tiktu no šādām lietām atpestīti.

Kas nav nomazgāts ar Kristus asinīm, tas ir saindēts un nolādēts miesas dēļ. Tas nozīmē: jo vairāk cilvēks, kuram nav Kristus, cenšas pats saviem spēkiem kļūt dievbijīgs, jo vairāk šķēršļu viņš liek pats savā ceļā, jo dziļāk viņš nogrimst aklumā un ļaunumā un nopelna sev lāstu Kristus dārgo asiņu dēļ.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.